Skip to main content

Convocatòria de les proves de valencià de la CIEACOVA

La Comissió Interuniversitària d’Estandardització d’Acreditacions de Coneixements de Valencià (CIEACOVA) ha publicat la convocatòria de les proves d’acreditació per al període de maig-juny de 2024.

Es pot trobar en este enllaç: https://cieacova.com/

El termini d’inscripció estarà obert entre del 10 al 17 d’abril de 2024.

Cada universitat estableix els requisits i procediments de preinscripció i matrícula, així com les taxes pels drets d’examen i per a l’expedició del certificat corresponent.

Hi ha universitats que no admeten matrícules de persones que no formen part de la seua comunitat universitària, com la UV. La Florida Universitària o la UPV, per exemple, sí.

Les diverses opcions de matrícula que ofereix cada Universitat es poden consultar en la seua pàgina web.

Les dates i horaris d’exàmens són els següents:

CONVOCATÒRIA MAIG-JUNY 2024 PROVA ORAL
DATANIVELLUVUPVUAUJIUMHUCVUCH
03.06.24A2NONONONO
31.05.24B1NONONONO
03.06.24B2NONONO
30.05.24* 31.05.24* 01.06.24*C1
03.06.24** 04.06.24**C2

*Cada Universitat, en la seua convocatòria específica, indicarà si convoca la prova oral de C1 els dies 30, 31 de maig, 1 de juny o els tres.

**Cada Universitat, en la seua convocatòria específica, indicarà si convoca la prova oral de C2 els dies 3, 4 de juny o els dos.

 CONVOCATÒRIA MAIG-JUNY 2024 PROVA ESCRITA
DATANIVELLUVUPVUAUJIUMHUCVUCH
07.06.23B1NONONONO
C1
10.06.23A2NONONONO
B2NONONO
C2

Aviva, Montserrat, valencià