Skip to main content

Contracte de concessió de serveis “Consergeria i explotació del bar-cafeteria de la llar dels jubilats”

L’Ajuntament obre procediment obert de contractació de la concessió de serveis de consergeria i explotació del bar-cafeteria de la llar dels jubilats.

En el tauler d’anuncis de la seu electrònica de l’Ajuntament trobareu tant el plec de prescripcions tècniques i com el de clàusules administratives, amb tota la informació necessària per poder optar a la concessió del contracte.

Les ofertes s’han de fer de manera manual i s’han de presentar en el registre de l’Ajuntament en horari d’oficina i el termini de presentació finalitza el dia 28 de juliol.

Documentació associada (clica sobre el document per obrir un pdf):