Skip to main content

Tag: Montserrat

Convocatòria proves de certificació de valencià de la CIEACOVA

La Comissió Interuniversitària d’Estandardització d’Acreditacions de Coneixements de Valencià (CIEACOVA) ha publicat la convocatòria de les proves d’acreditació per al període de maig-juny de 2022. La podeu trobar en aquest enllaç: https://cieacova.com/

El termini d’inscripció estarà obert entre el dilluns 4 i el dimarts 12 d’abril de 2022.

Cada universitat estableix els requisit i procediment de preinscripció i matrícula, així com les taxes pels drets d’examen i per l’expedició del certificat corresponent. Cal tindre en compte que hi ha universitats que no admenten matrícules de persones que no formen part de la seua comunitat universitària; per exemple, la UV, però, la Florida Universitària o la UPV sí. Així doncs, caldrà consultar les diverses opcions de matrícula que ofereix cadascuna en la seua pàgina web.

Les dates i horaris d’exàmens són els següents:

*Cada universitat, en la seua convocatòria específica, indicarà si convoca la prova oral de B2 i C2 els dies 30 o 31 de maig o tots dos.

**Cada universitat, en la seua convocatòria específica, indicarà si convoca la prova oral de C1 els dies 25, 26 o 27 de maig o tots tres.

Març omple de bruses i sentiment els carrers de Montserrat

Després de dos anys sense olor de pólvora ni foc, on els cors valencians mantenien l’esperança anhelant allò que ha format part de les seues vides i els seus records… març torna a vestir els carrers de Montserrat amb bruses, espardenyes i pintes.

El cartó i la pedra desperta en forma de ninots, els focs artificials saluden en l’aire i juntament amb la pirotècnia, donen inici a les Falles.

Ja pots gaudir de la nostra festa fallera, del 30 de març al 3 d’abril, amb diferents activitats en els casals fallers, sopars populars, orquestra, discomòbil, mascletaes, focs artificials… I molt més!

CONSELLS DE SEGURETAT PERSONAL

Per tenir unes festes sense incidents, des de la Policia Local ens han fet arribar uns senzills consells:

A l’interior dels recintes habilitats per a la celebració d’esdeveniments s’instal·len elements indispensables per a la celebració:

-Tingueu en compte no ensopegar amb els rastells de les voreres.

-Per delimitar diferents zones es col·loquen tanques que a nivell del terra s’assenten en suports. Tingueu cura de no ensopegar-hi.

-Si participen animals o vehicles en els esdeveniments guardeu la distància de seguretat.

-Extremeu les precaucions durant la disparada de focs artificials. Els coets aeris poden llançar després d’esclatar xicotets trossos de paper.

-Seguiu en tot moment les indicacions dels agents de l’autoritat o protecció civil.

Totes les instal·lacions es realitzen amb les màximes garanties i d’acord amb la normativa vigent, però us recomanem que durant tots els esdeveniments poseu atenció en la vostra seguretat personal.

La seguretat personal és, en part, responsabilitat de cadascú.

Ja estem en falles en Montserrat!

Distinció amb la Medalles d’Or del Poble al personal treballador de l’Ajuntament i col·laboradors

En el Ple ordinari de l’Ajuntament de Montserrat del dia 24 de febrer, entre altres acords, es va prendre el de concedir a tots els treballadors i treballadores de l’Ajuntament, Policia Local, membres de Protecció Civil i personal extern, la Medalla d’Or del poble pel seu treball i esforç durant tota la primera fase de l’estat d’alarma a causa de la pandèmia de coronavirus.

A tots ells motes gràcies.

En el tauler d’anuncis de la pàgina web de l’Ajuntament podeu consultar el llistat de les persones que han estat reconegudes amb aquesta distinció (https://montserrat.sedelectronica.es/board).

S’INICIA LA PRIMERA FASE DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT DE MONTSERRAT

El Pla Local de Joventut és una eina de planificació i gestió de les polítiques de joventut. Es tracta d’un treball coordinat, transversal i interrelacionat que permetrà conéixer, decidir i dirigir, de manera compartida, les polítiques de joventut de Montserrat amb l’objectiu de garantir els drets de les persones joves, empoderar-les i respondre adequadament a les seues necessitats, inquietuds i interessos.

Iniciem la fase de diagnòstic d’aquest pla per conéixer la situació de partida de les persones joves i les polítiques que els afecten, amb l’objectiu de planificar les polítiques de joventut municipals que es portaran a terme fins al 2025.

Durant aquesta fase es realitzaran entrevistes i qüestionaris a la població jove i als diferents agents municipals relacionats envers aquest col·lectiu i, posteriorment, es farà l’anàlisi dels resultats obtinguts.

BAR POLIESPORTIU – S’obri el termini de licitació

L’Ajuntament obre procediment de contractació de la concessió de serveis d’explotació del bar-cafeteria del poliesportiu.

En el tauler d’anuncis de la seu electrònica de l’Ajuntament trobareu el plec de clàusules administratives, amb tota la informació necessària per poder optar a la concessió del contracte.

La tramitació s’ha de fer de manera telemàtica a través de la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

El termini de presentació és fins a l’11 d’abril a les 14,00 h.

Convocatòria del Ple ordinari del mes de març

El dijous 24 de març de 2022, a les 20.00 hores, tindrà lloc la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Montserrat en la sala de plens del consistori, sense possibilitat de participació a distància.

El veïnat el podrà seguir en directe a través de la TV local i per Facebook. A més, podrà fer preguntes a través de la pestanya de comentaris de l’entrada del Facebook de l’Ajuntament on s’anuncie l’ordre del dia.

L’Ordre del Dia del Ple és el següent:

 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
 2. Expedient 2302/2022. Aprovació, si escau, de l’expedient de Modificació de Crèdits núm. 02/2022 per crèdit extraordinari.
 3. Expedient 2303/2022. Aprovació, si escau, de l’expedient de Modificació de Crèdits núm. 03/2022 per suplement de crèdits.
 4. Expedient 1937/2022. Aprovació, si escau, del Reconeixement Extrajudicial de Crèdits núm. 02/2022 per total de 12.596,35 euros.
 5. Expedient 2187/2022. Aprovació, si escau, de la pròrroga del I Pla d’Igualtat entre dones i hòmens de Montserrat 2018-2021.
 6. Expedient 990/2022. Ratificació, si escau, de la resolució d’Alcaldia, per a la acceptació de subvencions sol·licitades a una altra Administració
 7. Expedient 1780/2022. Ratificació, si escau, de la resolució d’Alcaldia, sobre adhesió al conveni marc amb la Diputació de València sobre Plataforma Territori Intel·ligent Connecta València i annex amb autorització per a instal·lacions projecte DTI.
 8. Expedient 2202/2022. Ratificació, si escau, de la resolució d’Alcaldia sobre adhesió al servei consorciat de prevenció i control integral de plagues (mosquit tigre i mosca negra).Campanya control de vectors licitació 2022
 9. Donar compte dels decrets de l’alcaldia del mes de febrer.
 10. Donar compte de l’acta de la Junta de Govern Local del mes de febrer.
 11. Donar compte d’assumptes diversos.
 12. Precs i pregunts

CONSTITUCIÓ BORSA AGENT DE POLICIA LOCAL

LLISTA DEFINITIVA DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES I DATA DE LES PROVES

L’Ajuntament de Montserrat informa que s’ha publicat en la Seu Electrònica i en el Tauler d’Anuncis la resolució definitiva de les persones admeses i excloses al procés de constitució d’una borsa de treball d’agent de policia local.

La data de les proves a realitzar serà el dimarts 24 de novembre a les 16.00 h en l’IES Alcalans (c/Peset Aleixandre, s/n).

Podeu consultar tota la informació en la Seu Electrònica: https://montserrat.sedelectronica.es/board

S’obri el termini d’inscripció a l’Escola de Pasqua municipal!

Inscriu-te a l’Escola de Pasqua i gaudeix de 4 dies de jocs, tallers i activitats que faran que t’ho passes d’allò més bé!

A qui va adreçada?

L’Escola de Pasqua és per a persones d’1 a 14 anys.

En quina data tindrà lloc?

Del 19 al 22 d’abril.

Quin horari tindrà?

L’horari de l’Escola de Pasqua és de 9.00 a 14.00 h.

També hi ha servei d’escola matinera, de 8.00 a 9.00 h.

Quin preu té?

Les activitats de 9.00 a 14.00 h tenen un cost de 40 euros.

L’escola matinera té un cost de 10 euros.

A què em matricule?

Pots matricular-te en una d’aquestes 3 opcions:

 • OPCIÓ 1: Escola multitallers. D’1 a 8 anys. De 9.00 a 14.00 h, amb eixida flexible de 12.30 a 14 h. 40 euros.
 • OPCIÓ 2: Urban Easter School. De 9 a 14 anys. De 9.00 a 14.00 h. 40 euros.
 • OPCIÓ 3: Campus musical. De 9 a 14 anys. De 9.00 a 14.00 h. 40 euros.

En el moment de la inscripció, s’haurà d’indicar en la casella corresponent si sol·liciteu l’opció «escola matinera» de 8.00 a 9.00 h, que tindrà un cost adicional de 10 euros a abonar quan es realitze el pagament de l’Escola de Pasqua.

On es fa?

L’Escola de Pasqua multitallers (d’1 a 8 anys) es realitzarà a les instal·lacions de l’Escola Infantil Municipal.

L’Urban Easter School (de 9 a 14 anys) es portarà a terme a les instal·lacions de l’acadèmia Tec Formació.

El campus musical (de 9 a 14 anys) serà a les instal·lacions de la Societat Instructiva Unió Musical.

Què faig per a inscriure’m?

El període de preinscripció és del 22 al 27 de març. Cal fer una única sol·licitud per cada xiquet o xiqueta que es vol inscriure.

Les places són limitades. En cas que les persones preinscrites superen les places disponibles, s’ordenaran les matrícules en ordre d’inscripció i segons la puntuació obtinguda en relació als criteris de baremació establerts.

Les sol·licituds es tramitaran telemàticament a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament: https://montserrat.sedelectronica.es/info.0

La documentació que s’haurà d’adjuntar durant el tràmit de la sol·licitud és:

 • Contractes laborals del pare, mare, tutor i/o tutora legal del menor que es vol inscriure.
 • Autorització per a recavar les dades fiscals de la unitat familiar.
 • Carnets de família nombrosa o monoparental.
 • SIP del menor que es vol inscriure.

Tots aquests documents s’hauran de presentar en format PDF.

El 30 de març es publicarà el llistat provisional de les sol·licituds admeses al tauler d’anuncis del portal de transparència de l’Ajuntament.

Del 31 de març al 3 d’abril estarà obert el període per a fer les esmenes corresponents al llistat provisional de sol·licituds admeses.

El 5 d’abril es publicarà el llistat definitiu de les sol·licituds admeses al tauler d’anuncis del portal de transparència de l’Ajuntament.

Del 5 al 10 d’abril s’haurà de realitzar el pagament. Caldrà fer l’ingrés de la quantitat corresponent al número de compte ES41 0030 3224 2308 7000 0271 indicant al concepte «nom i cognoms del xiquet o la xiqueta que es vol inscriure + escola pasqua».

Una vegada fet el pagament dins del termini indicat, cal enviar el justificant bancari al correu electrònic escola.vacances@montserrat.es

No s’admetrà cap inscripció ni pagament fora de termini.

Acabat el període de pagament, en cas que es disposen de places lliures, es telefonarà a les persones incloses en la llista d’espera.

Encara tinc dubtes, què faig?

Si encara tens dubtes o necessites més informació pots enviar un correu a escola.vacances@montserrat.es o telefonar al 96 299 98 37 o al 96 298 80 00 extensió 2109.

La realització i l’organització de l’Escola de Pasqua estarà subjecta a les mesures vigents establertes per les institucions sanitàries en el moment de realització d’aquesta.

LA REGIDORIA D’IGUALTAT S’UNEIX AL PACTE D’ESTAT CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

La Regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament de Montserrat s’uneix al Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere. Aquest pacte suposa la unió d’un gran nombre d’institucions, organitzacions i persones expertes en la formulació de mesures per a l’erradicació de la violència sobre les dones.

Mitjançant l’Agència d’Igualtat i Convivència de la Mancomunitat de la Ribera Alta s’ha programat un conjunt d’activitats que tenen com a objectiu sensibilitzar a la ciutadania i empoderar les dones més vulnerables, prendre consciència sobre la problemàtica de la violència de gènere entre els comerciants del municipi i previndre conductes violentes entre la població més jove treballant els estereotips i el consentiment en les relacions afectiu-sexuals igualitàries.

El passat 20 de gener va tindre lloc el taller “Juntes Creixem”. Es va debatre i es va donar un espai de reflexió per a transmetre un missatge esperançador i donar importància a la implicació de tota la societat per a continuar amb aquesta lluita.

EL 22 de febrer a l’IES Alcalans es va fer l’activitat “Gaudim de la Festa lliures”, un taller d’educació, sensibilització i prevenció de violència masclista en les relacions afectiusexuals davant del preocupant augment de les agressions sexuals entre els adolescents.

El 24 de febrer amb “Dones en marxa” es va realitzar un taller d’alfabetització digital dirigit a dones i homes majors per a explicar-los l’ús de les noves tecnologies. En aquesta línia també s’han programat una sèrie de tutories personalitzades que van tindre lloc el 28 de febrer i el 14 i 21 de març.

El 8 de març, en homenatge al Dia Internacional de la Dona, es va oferir l’exposició digital “Obrint Camí”, un material fotogràfic sobre dones anònimes que, amb molt d’esforç i sense perdre el somriure, tingueren la capacitat i la generositat de dur endavant tant el treball de dins de casa com el de fora.

El 9 de març va tindre lloc una reunió per a explicar la mecànica del projecte “Xarxa de Punts segurs”, una iniciativa dirigida a tota la població i concretament als comerços, on es van oferir eines per a poder actuar davant de possibles casos de perill o agressions i contribuir així a una comunitat més segura.

Pròximament, en maig, es realitzarà el taller de ràdio “Amb A d’Alcaldessa” a l’IES Alcalans, un podcast amb entrevistes amb l’alcalde i als regidors per a connectar la joventut amb la realitat política i social del municipi, a més de donar a conéixer els recursos i les accions que es s’estan desenvolupant en matèria d’igualtat.

Montserrat continua lluitant per a aconseguir un municipi més equitatiu.