Skip to main content

Tag: Mancomunitat Vall dels Alcalans

Procés de selecció Vall dels Alcalans en règim d’interinitat

Obert el termini de presentació de sol·licituds per a cobrir en règim d’interinitat, mitjançant contracte programa, els següents llocs:

  • Personal de treball social
  • Personal d’educació social
  • Personal d’assessoria jurídica
  • Personal professional de psicologia
  • Auxiliar d’administració

El termini de presentació de sol·licituds acabarà el pròxim 31 de maig de 2024.

Les bases estan publicades íntegrament en el tauler d’anuncis de la Mancomunitat Vall dels Alcalans de la seu electrònica ( i rectificació d’errors en titulació de treball social i educació social). Pots consultar tota la informació ací.