Skip to main content

L’Arxiu Municipal de Montserrat rep una subvenció de la Conselleria de Cultura

L’Arxiu Municipal de Montserrat rep una subvenció de 678,64 € de la Conselleria de Cultura, destinada a la digitalització de la documentació històrica dels arxius municipals de la Comunitat Valenciana.

D’aquesta manera, s’ha vist tornat el 100% de la despesa realitzada en la digitalització de la documentació històrica amb una antiguitat superior a cinquanta anys.

Aquestes actuacions valoren el patrimoni documental de Montserrat. S’ha actuat sobre 17 documents, concretament Comptes de la «Comisión directora de las obras de la excavación que se está practicando en busca de agua en este término de Monserrat» de 1850 a 1851, Llibres d’Actes del Ple de 1932 a 1940 i 1960 a 1965,  i documentació relacionada amb Padró d’Habitants de 1930 a 1945, i s’han obtingut 1.934 imatges.

Aquestes ajudes econòmiques són molt importants per a l’Arxiu Municipal de Montserrat, ja que permeten realitzar unes actuacions imprescindibles per a garantir-ne la conservació, i per fer-lo accessible a tota la ciutadania, via internet, a través del Catàleg d’Accés Públic en Línia (OPAC) del Sistema Arxivístic Valencià en Xarxa (SAVEX).

El personal de l’Arxiu Municipal, Beatriz Mora Moya, tècnica del Servei d’Arxius de la Mancomunitat de la Ribera Alta, continuarà treballant en la preparació de documentació per a la seua posterior digitalització.

ArxiuMunicipal, Montserrat