Skip to main content

L’Ajuntament instal·la tres càmeres de videovigilància per millorar la seguretat del trànsit

L’Ajuntament de Montserrat ha instal·lat tres càmeres de videovigilància per augmentar la seguretat del trànsit en tres punts de la població; camí de Les Valletes, camí de Torís i camí de Les Canyades.

El consistori fa un pas important per tal de millorar la seguretat del trànsit amb la instal·lació de càmeres de videovigilància la finalitat de les quals és la captació d’imatges per controlar el trànsit en la població.

L’article 22 del Reial decret 596/1999, de 16 d’ abril, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament i execució de la Llei orgànica 4/1997, de 4 d’agost, per la qual es regula la utilització de videocàmeres per les Forces i Cossos de Seguretat en llocs públics estableix l’obligació legal de comunicar la implantació i la ubicació d’aquests dispositius, en aquest cas, els sistemes de gravació es troben als següents emplaçaments:

El responsable del tractament de les imatges serà en tot moment l’Ajuntament de Montserrat, per la qual cosa no se cedirà la informació a cap destinatari excepte requeriment previ per part d’alguna administració pública. Tampoc no farà transferència internacional de dades.

Teniu dret a sol·licitar l’accés, supressió, limitació i rectificació del tractament de les dades, així com altres drets indicats en la nostra política de privacitat. Per a qualsevol qüestió relacionada amb la matèria, podeu contactar amb el nostre delegat de protecció de dades mitjançant el correu electrònic dpo@ascendiarc.com, per correu ordinari en l’adreça postal av. Blasco Ibáñez núm. 51 Montserrat 46192 (València), o a través del telèfon 962 988 000

Montserrat