Skip to main content

La Diputació de València concedeix una subvenció directa per al finançament de la quota del Consorci de Bombers

El Servei de Medi Ambient de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València ha concedit a l’Ajuntament de Montserrat una subvenció directa de 46.756,89 euros per al pagament de la quota que han d’abonar al Consorci Provincial de Bombers els municipis de menys de 20.000 habitants pels serveis prestats en el exercici 2023.

ADL, AODL, Medi ambient, Montserrat