Skip to main content

22a baremació de la Borsa Social d’Ocupació

Reunida la Comissió de baremació de la Borsa Social d’Ocupació el dimrecres 10 de febrer de 2021, a les 9 hores, seguidament es pot consultar el llistat de les persones que estaran actives durant els propers 6 mesos.

La publicació està disponible al tauler d’anuncis i al portal de transparència, [C. Recursos/C.4. RR. HH./C4.3. Procesos de selección de personal./Borsa Social d’Ocupació]

ADL, AODL, Borsa social, Montserrat