ValenciàSpanishEnglishFrench

Tag: terminis administratius

REPRESA DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS A PARTIR DE L’1 DE JUNY

En el Butlletí Oficial de l’Estat núm. 145, de 23 de maig de 2020, s’ha publicat la Resolució de 20 de maig de 2020, del Congrés dels Diputats, per la qual s’ordena la publicació de l’Acord d’autorització de la pròrroga de l’estat d’alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març. L’apartat 10 d’aquesta resolució estableix que, amb efectes des de l’1 de juny de 2020, es derogarà la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, relativa a la suspensió de terminis administratius.

Des d’aqueixa mateixa data, el còmput dels terminis que hagueren sigut suspesos es reprendrà, o es reiniciarà, si així s’haguera previst en una norma amb rang de llei aprovada durant la vigència de l’estat d’alarma i les seues pròrrogues.

A aquest efecte, els terminis suspesos amb motiu de la declaració de l’estat d’alarma es reprenen amb efectes 1 de juny de 2020.

Programes d'ocupació

Ajuntament de Montserrat - © 2020