Skip to main content

S’obri el termini d’inscripció a l’Escola de Nadal!

A qui va adreçada?

L’Escola de Nadal és per a xiquets i xiquetes d’1 a 12 anys.

En quines dates tindrà lloc?

Es realitzarà els dies 23, 24, 27, 28, 29, 30 i 31 de desembre. I els dies 3, 4 i 5 de gener.

Els dies 24 i 31 de desembre l’activitat finalitzarà a les 13.30 h.

A què em matricule? Quin preu té?

Pots matricular-te en una d’aquestes 4 opcions:

  • OPCIÓ 1: de 9.00 a 13.30 h. Inclou l’Escola de Nadal. 40 euros.
  • OPCIÓ 2: de 8.00 a 13.30 h. Inclou el servei de matinera i l’Escola de Nadal. 55 euros.
  • OPCIÓ 3: de 9.00 a 17.00 h. Inclou l’Escola de Nadal, el servei de menjador i ludoteca. 105 euros.
  • OPCIÓ 4: de 8.00 a 17.00 h. Inclou el servei de matinera, l’Escola de Nadal, servei de menjador i ludoteca. 120 euros.

L’activitat no es realitzarà si no s’arriba al mínim d’inscripcions requerides.

On es fa?

L’Escola de Nadal tindrà lloc en les instal·lacions de l’Escola Infantil Municipal.

Què faig per a inscriure’m?

El període de preinscripció és del 30 de novembre al 8 de desembre. Cal fer una única sol·licitud per cada xiquet o xiqueta que es vol inscriure.

Les places són limitades. En cas que les persones preinscrites superen les places disponibles, s’acceptaran les matrícules en ordre d’inscripció.

Les sol·licituds es tramitaran telemàticament a través de la seu electrònica de l’Ajuntament: https://montserrat.sedelectronica.es/info.0

Per al procés telemàtic caldrà fer servir un certificat digital. Els ciutadans que desitgen sol·licitar un certificat digital han de dirigir-se a qualsevol dels punts de registre d’usuari (PRU) de l’Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica que hi ha a la Comunitat Valenciana.

A partir del 10 de desembre s’informarà dels serveis definitius que oferirà l’Escola de Nadal a les persones interessades.

Com fer el pagament?

Del 13 al 19 de desembre, cal fer l’ingrés de la quantitat corresponent al número de compte ES41 0030 3224 2308 7000 0271, cal indicar en el concepte «nom i cognoms del xiquet o la xiqueta que es vol inscriure + Escola Nadal».

Una vegada fet el pagament dins del termini indicat, cal enviar el justificant bancari al correu electrònic escola.vacances@montserrat.es

No s’admetrà cap inscripció ni pagament fora de termini. Un xiquet o xiqueta es considerarà matriculat a l’Escola de Nadal quan s’haja efectuat el pagament.

Encara tinc dubtes, què faig?

Si encara tens dubtes o necessites més informació pots enviar un correu a escola.vacances@montserrat.es o telefonar al 96 299 98 37.

La realització i l’organització de l’Escola de Nadal estarà subjecta a les mesures vigents establertes per les institucions sanitàries en el moment de realització d’aquesta.