Skip to main content

S’amplia el temps de justificació per a no pagar la taxa de tractament del fem

El Consorci Ribera i Valldigna, amb caràcter excepcional, ha ampliat el termini de presentació de la documentació acreditativa fins al 31 de gener del 2020 per a aquells habitatges i locals que no tinguen aigua ni llum i, per tant, no hagen de pagar la taxa de tractament de residus.

Què és la taxa de tractament de residus del Consorci Ribera i Valldigna?
És la taxa que paga el cost del tractament del fem del municipi de Montserrat al Consorci Ribera i Valldigna (CRiV).

Què és el Consorci Ribera i Valldigna?
El Consorci Ribera i Valldigna (CRiV) és l’entitat pública que s’encarrega dels serveis relacionats amb la gestió de residus domèstics i de l’ecoparc del nostre municipi.

Quina entitat s’encarrega de la gestió del cobrament de la taxa?
La Diputació de València.

Qui ha de pagar la taxa?
Els propietaris i propietàries d’habitatges i locals que tinguen aigua i llum.

Què passa si tinc un local o habitatge sense aigua ni llum?
Que no ha de pagar la taxa, però perquè no li la cobren haurà d’acreditar cada any que no hi disposa d’aigua ni llum de cap tipus.

Com ho acredite?
Mitjançant certificats de les companyies subministradores d’aigua i llum o certificat tècnic.

Quan ho he d’acreditar?

S’ha d’acreditar un any abans del cobrament de la taxa. Per tant, abans de l’1 de gener haurà de presentar la documentació acreditativa de no disposar de llum i aigua perquè a l’any següent no se li cobre.

On puc actualitzar les meues dades?
Pot presentar la documentació a través de:
– la seu electrònica de la Diputació (www.sede.dival.es/oficina tributària).
– les oficines del servei de gestió tributària de Diputació, les oficines municipals i les de la seu del Consorci.