Skip to main content

Es publica la llista de les persones seleccionades per als càrrecs del jutjat de Pau

En la sessió ordinària celebrada el passat 30 d’abril de 2019 es va adoptar l’acord en relació amb l’elecció de jutge o jutgessa de pau, tant per a la vacant titular com la substituta. 

En l’anunci següent es publica la relació de persones seleccionades per a ocupar els càrrecs. 

Podeu descarregar l’anunci complet des d’ací.