Skip to main content

Curs de monitor/a d’activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil a juliol 2023

S’obri el termini per a inscriure’s al cursos de monitor/a d’activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil que es realitzarà durant aquest mes de juliol a Montserrat.  

Amb el curs, les persones participants podran adquirir els coneixements i competències necessàries per a poder treballar en l’oci educatiu al temps lliure amb infants i joves. És una formació acreditada, que habilita per poder treballar en escoles d’estiu, de Pasqua i de Nadal, albergs, campaments, ludoteques… 

REQUISITS 

La persona que hi participa ha de tenir com a mínim 16 anys complits abans de la data d’inici del curs. Posteriorment, per a rebre el títol de «Monitor/a d’Activitats de Temps Lliure Educatiu Infantil i Juvenil», el/la alumne/a, haurà de ser major d’edat. 

DESCRIPCIÓ DEL CURS 

El curs té una durada total de 310 h, repartides en tres mòduls teòrics de 150 hores i un pràctic de 160 hores, segons la normativa vigent.  

TITULACIÓ

En finalitzar el període de formació, aquelles participants que hagen superat la fase teòrica i pràctica, rebran un títol oficial de Monitor/a d’Activitats de Temps Lliure Educatiu Infantil i Juvenil acreditat per l’IVAJ.  

DATA DEL CURS

Del 3 de juliol al 28 de juliol de 2023.  

HORARI 

De dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00 hores. 

LLOC DE REALITZACIÓ 

Montserrat.  

PREU 

150 €. Hi ha un 20 % de descompte presentant el Carnet Jove.  

PLACES 

Les places són limitades. El curs no es portarà a terme si, esgotat el període d’inscripció, no hi ha inscrites la quantitat mínima requerida de persones. En cas que les persones inscrites superen les places disponibles, s’acceptaran les sol·licituds en ordre d’inscripció. Aquelles persones que es queden fora passaran a formar part de la llista d’espera.  

TERMINI D’INSCRIPCIÓ 

El termini d’inscripció per al curs comença el 5 de juny i finalitza el 16 de juny. Les inscripcions s’han de realitzar telemàticament a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Montserrat  https://montserrat.sedelectronica.es/info.0 

Cal fer una única sol·licitud per cada persona que es vol inscriure. Per al procés telemàtic caldrà fer servir el certificat digital. Pots obtindre’l a l’Ajuntament de Montserrat. 

La publicació de la llista d’admissió es realitzarà el 19 de juny al tauler d’anuncis de la seu electrònica i al portal de transparència, i es farà difusió a les xarxes socials de l’Ajuntament de Montserrat. 

A partir del 19 de juny ens posarem en contacte amb les persones incloses a la llista d’espera si alguna de les persones incloses a la llista d’admissió rebutja la seua plaça.   

PAGAMENT 

Una vegada tancat el període d’inscripció, ens posarem en contacte amb totes les persones inscrites per tal de donar-los la informació sobre el pagament del curs.  

Aquest curs està organitzat i subvencionat per l’Ajuntament de Montserrat i impartit per ABAST, escola de formació i temps lliure homologada per l’IVAJ.  

Per a més informació, podeu telefonar al 661515053 o escriure a joventut@montserrat.es

Montserrat