Skip to main content

Convocatòria de les proves de valencià de la CIEACOVA

La Comissió Interuniversitària d’Estandardització d’Acreditacions de Coneixements de Valencià (CIEACOVA) ha publicat la convocatòria de les proves d’acreditació per a gener de 2023. La podeu trobar en aquest enllaç: https://cieacova.com/

El termini d’inscripció estarà obert entre el 14 i el 21 de novembre de 2022.  

Cada universitat estableix els requisits i procediments de preinscripció i matrícula, així com les taxes pels drets d’examen i per l’expedició del certificat corresponent. Cal tindre en compte que hi ha universitats que no admeten matrícules de persones que no formen part de la seua comunitat universitària. Així doncs, caldrà consultar les opcions de matrícula que ofereix cadascuna en la seua pàgina web. 

Les dates i horaris d’exàmens són els següents: 

CONVOCATÒRIA GENER 2023 PROVA ORAL 
DATA NIVELL UV UPV UA UJI UMH UCV UCH 
16.01.2023 A2 SÍ SÍ SÍ NO SÍ NO NO 
12.01.2023 B1 SÍ SÍ SÍ NO SÍ NO NO 
16.01.2023** 17.01.2023** B2 SÍ SÍ SÍ NO SÍ NO NO 
12.01.2023* 13.01.2023* 14.01.2023* C1 SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO 
16.01.2023** 17.01.2023** C2 SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO 

*Cada universitat, en la seua convocatòria específica, indicarà si convoca la prova oral de C1 els dies 12, 13 o 14 de gener o tots tres. 

**Cada universitat, en la seua convocatòria específica, indicarà si convoca la prova oral de B2 i C2 els dies 16 o 17 de gener o tots tres. 

CONVOCATÒRIA GENER 2023 PROVA ESCRITA
DATA NIVELL UV UPV UA UJI UMH UCV UCH 
20.01.2023 B1SÍ SÍ SÍ NO SÍ NONO 
20.01.2023C1 SÍ SÍ SÍ SÍ NO 
23.01.2023A2SÍ SÍ SÍ NO SÍ NO NO 
23.01.2023B2SÍ SÍ SÍ NOSÍ NONO 
23.01.2023C2 SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO