Skip to main content

Borsa treball Tècnic/a mitjà informàtic – Llistat provisional

Amb data 8 de juny s’ha publicat en el Tauler d’Anuncis i en el Portal de Transparència de l’Ajuntament de Montserrat la relació provisional de persones aspirants admeses i excloses i el nomenament del Tribunal de la convocatòria per a la constitució d’una borsa de treball de personal funcionari tècnic mitjà informàtic.

borsa de treball, Montserrat