Skip to main content

Telèfon:
962 999 136 – ext. 123

Fax:
962 998 058

E-mail:
padro@montserrat.es

Horari:
dilluns a divendres: 9:00 a 14:00 h.

Adreça:
Av. Blasco Ibáñez, 51, 46192 Montserrat

Informació

És el registre administratiu on consta el veïnat del municipi.

Tota persona que resideix habitualment a Montserrat, està obligada a inscriure’s al Padró municipal.

Serveis

Certificats d’empadronament, canvi de domicili dins del municipi, i sol•licituds de renovació d’inscripció padronal per a estrangers no comunitaris sense autorització de residència permanent.