Skip to main content

Informació

Telèfon:
962 999 136 – ext. 119

Fax:
962 998 058

E-mail:
intervencio@montserrat.es

Horari:
de dilluns a divendres: 9.00 a 13.00 h.

Adreça:
Av. Blasco Ibáñez, 51, 46192 Montserrat

La Regidoria d’Hisenda té com a labor principal gestionar, organitzar i optimitzar els recursos econòmics de la vida municipal de Montserrat.

Des d’aquest departament es realitza la gestió dels ingressos que nodreixen les arques de l’Estat, així com el control de les despeses que es desprenen de les accions econòmiques realitzades per part del consistori.

La confecció dels pressupostos municipals i el control de la contribució fiscal són també labors fonamentals d’aquesta àrea municipal.

Calendari fiscal per a l’exercici de 2022

Del 7 de febrer al 7 d’abril

  • Impost de vehicles de tracció mecànica
  • Taxa de llicència de gual permanent

el 4 d’abril al 6 de juny

  • Primer termini de l’impost de béns immobles urbans
  • Taxa de recollida de fem domiciliari
  • Taxa de recollida de fem dels comerços

Del 6 de juny al 8 d’agost

  • Segon termini de l’impost de béns immobles urbans

Del 23 de setembre al 2 de desembre

  • Tercer termini de l’impost de béns immobles urbans
  • Impost de béns immobles rústics
  • Impost d’activitats econòmiques