ValenciàSpanishEnglishFrenchArabicRomanian

Homologacions B1

Els meus estudis es poden homologar per algun títol de valencià?

Sí, el nivell de B1 es pot homologar.

Quins estudis he de tindre per a poder homologar-los?

Has de presentar una certificació acadèmica que acredite que has cursat i superat l’àrea o l’assignatura de valencià en algun dels estudis següents:

– Des de 1r de primària fins a 4t d’ESO, haver superat l’assignatura de valencià, tant en primària com en secundària obligatòria.

– En tots els cursos d’Educació General Bàsica (EGB).

– En els dos cursos del primer grau i en els dos primers cursos del segon grau, de formació professional (FP).

– En un mínim de tres cursos entre BUP i COU, o en un mínim de tres cursos entre 3r i 4t d’ESO i 1r i 2n de Batxillerat.

Com puc demanar que m’expedisquen el certificat d’homologació corresponent?

En aquest enllaç tens accés al procediment corresponent:

http://bit.ly/2Unofw1

Ajuntament de Montserrat - © 2021