Skip to main content

Ocupació i Desenvolupament

Telèfon:
962 988 000 – ext. 2109

Fax:
962 998 058

E-mail:
adl@montserrat.es

Horari:
dilluns a divendres: 11:30 a 14:00 h.

Adreça:
Av. Blasco Ibáñez, 51, 46192 Montserrat

Servei per a la promoció, l’estimul i la implantació de polítiques actives d’ocupació orientades a la generació d’ocupació i activitat empresarial.

Borsa Social d’Ocupació
Cada sis mesos s’obre aquesta borsa per a la provisió de treballs temporals a l’Ajuntament.

Normes que regeixen la Borsa Social d’Ocupació

Serveis

Ocupació:
 • Gestió de la nova Borsa Social d’Ocupació i d’ofertes externes.
 • Gestió dels Programes d’Ocupació del Servef i al Servicio Público de Empleo Estatal.
Emprenedors:
 • Assessorament tècnic en matèria de creació de la pròpia empresa per part de la persona emprenedora, així com informació de subvencions i ajudes per al seu negoci.
Polígons i Empreses:
 • Nexe amb el teixit empresarial de la població.
 • Gestió del Centre d’Incubació Empresarial de Montserrat.
 • Direcció de les iniciatives municipals en matèria de comerç local en coordinació amb l’Associació d’Empresaris de la Vall dels Alcalans (AEVA) i gestionant les subvencions al comerç local, facilitar-les els recursos tècnics i infraestructures logístiques, amb l’objectiu de consolidar el sector comercial en la localitat.
 • Guia comercial, amb la ubicació dels comerços de béns i serveis ubicats a Montserrat. Estarà a la web municipal per a la seua consulta.
 • La creació del Consell d’Ocupació i Desenvolupament Local posa a l’abast del teixit empresarial local una ferramenta de participació en la pressa de decisions municipals per millorar i incrementar aquests serveis prestats.
Formació:
 • Detecció de les necessitats formatives i perfils professionals demandats per les empreses locals, en relació a la planificació i execució de la formació mitjançant les corresponents sol•licituds al SERVEF de programes formatius per a realitzar a la població (TE, CO, TFIL, ET, Unitat Local d’Aprenentatge).
 • Coordinació amb el centre de Formació de Persones Adultes de la Mancomunitat i derivar a les persones detectades amb un inadequat nivell formatiu.
Comunicació:
 • Mitjançant la web municipal i les xarxes socials, aquesta agència està present a Internet per fer arribar els seus serveis a més gent i d’una forma més ràpida i eficient.
 • Butlletí de Informació, amb format electrònic mensual, mitjançant el qual el teixit empresarial podrà trobar informació que pot ser del seu interés (subvencions, novetats legislatives, …).
Associacions:
 • Informació i ajuda en el tràmit de subvencions a les associacions i entitats legalment constituïdes.

Notícies relacionades

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8