Skip to main content

ACTUACIONS DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS

L’Excma. Diputació de València per acord de la Junta de Govern de data 23 de maig de 2023 ha concedit a l’Ajuntament de Montserrat una subvenció en règim de concurrència competitiva dins de la convocatòria de subvencions per a la Gestió Forestal Sostenible i la Prevenció d’Incendis Forestal: PROGRAMA REACCIONA 2022. FASE II.

Aquesta subvenció s’ha concedit en la modalitat B. Actuacions de prevenció d’incendis forestals distribuïda de la següent forma: 5.540,54 euros per a Treballs de Prevenció d’Incendis Forestals i 3.696,69 euros per a la Compra de ferramentes, maquinària i complements forestals per a treballs de prevenció d’incendis forestals.

Montserrat