Skip to main content

Vida silvestre als nostres carrers

Hui celebrem el Dia Mundial de la Vida Silvestre, un dia que l’ONU va declarar per a crear consciència al voltant del valor intrínsec de la flora i la fauna silvestres i les seues diverses contribucions ecològiques, genètiques, socials, econòmiques, científiques, educatives, culturals, recreatives i estètiques al desenvolupament sostenible i el benestar de la humanitat.

Dins d’aquesta fauna silvestre volem destacar uns amics que anualment recorren milers de quilòmetres @des de les seues zones d’hibernació a l’Àfrica per a visitar-nos. Són, a més, molt fidels al lloc en el que van nàixer la temporada anterior, per la qual cosa recorreran aquesta llarga distància per a tornar exactament al mateix lloc en la nostra localitat, i tot això sense l’ajuda de cap GPS per a dirigir la seua ruta a través de mars, deserts i camps, i porten fent-ho any rere any des de fa mil·lennis.

Uns ocells amics que venen a criar i construeixen amb fang i vegetació els seus nius adossats a alguns dels nostres edificis. De primeres, tindre un niu (o diversos) a casa nostra no pareix agradable, ja que generen brutícia baix seu. Però i si pensem que aquests excrements tan molestos estan compostos pels centenars de mosquits que mengen cada dia?

Els tenim de veïns temporals, però no s’estableixen gratis a les nostres cases, a canvi ens ofereixen una bona renda ja que aquests xicotets ocells que no superen els 18 grams són els millors insecticides que existeixen, mengen al voltant de 60 mosquits per hora. Tindre un niu amb 8 pollets i 2 adults ens lleven 600 mosquits/hora. Mosquits i altres insectes que no sols són molestos, sinó que poden generar alarmes sanitàries com l’ocorreguda amb la mosca negra, en clara expansió a Espanya.

És necessari i molt important conservar i protegir aquests visitants tan beneficiosos per a la nostra població, i des de l’Ajuntament ens hem proposat ajudar-los a mantindre els seus nius i que no disminuïsquen les poblacions.

Per a trobar una convivència sense problemes per al veïnat directe, hem encarregat unes safates que, col·locades baix dels nius, eviten la caiguda dels excrements, i ens permeten conviure amb aquests bons veïns sense haver de suportar els seus inconvenients.

Si eres una de les persones afortunades que comparteix vivenda amb aquests ocells missatgers de la primavera i símbol de bona sort en moltes cultures, presta atenció a les nostres xarxes perquè la setmana que ve avisarem del moment en què podreu arreplegar el dispositiu que protegira la vostra façana i us ajudarà a conviure feliçment.

A banda dels beneficis que ens aporten els ocells, heu de saber que estan protegits per la Llei de Patrimoni Natural i que destruir els nius és una infracció administrativa greu, amb multes d’entre 5.000 i 200.000 euros. A més pot ser constitutiva d’infracció penal com a delicte contra la fauna amb penes de presó. Tin en compte que és possible que els nius de ta casa estiguen sent objecte de seguiment per alguna ONG mediambiental, per la qual cosa no sols t’estàs arriscant al fet que et pillen mentre els estàs tirant, sinó que és possible que ho facen fins i tot diversos dies després.

SABIES QUE…

Les oronetes es consideren una espècie sagrada perquè es diu que llevaren les espines de la corona de Jesucrist.

A la Xina simbolitzen la felicitat dins del matrimoni perquè són fidels a la seua parella durant tota la vida.

En algunes zones d’Àfrica són sinònim de puresa perquè romanen molt de temps en l’aire i no taquen el seu plomatge amb la terra.

En l’antiga Grècia les oronetes eren estendard de la clarividència perquè quan donen a menjar a les cries, que naixen cegues, els donen la vista.