Skip to main content

Tag: Serveis Socials

Terminalisme Imserso i Terminalisme Valencià 2022

Els Serveis Socials de l’Ajuntament de Montserrat informen de l’obertura del termini per a la presentació de noves sol·licituds d’estades en balnearis de diferents comunitats autònomes incloses en el programa de Termalisme de l’IMSERSO i el programa Termalisme Valencià 2022.

PROGRAMA TERMALISME IMSERSO

Requeriments:

 • Ser pensionista de jubilació o incapacitat permanent.
 • Ser pensionista de viudetat amb 55 anys o més.
 • Ser pensionista per altres conceptes o perceptor de prestacions o subsidis d’atur amb 60 anys o més.
 • Ser persona assegurada o beneficiària del sistema de la Seguretat Social, amb 65 anys o més.

Per a la tramitació de les sol·licituds, cal que les persones interessades reserven cita prèvia en Serveis Socials (serveis.socials@montserrat.es / 961020536), i s’haurà d’aportar la documentació següent: DNI original de les persones interessades i dels acompanyants.

Termini de presentació de sol·licituds: Per als torns de setembre a desembre, fins al 15 de maig de 2022.

Més informació :

http://bitly.ws/ogjH

PROGRAMA TERMALISME VALENCIÀ 2022

Sol·licitud d’estades en balnearis de la Comunitat Valenciana: Programa de Termalisme

Valencià 2022.

Requeriments

 • Sol·licitud presentada dins del termini establit.
 • Ser major de 65 anys, o tindre complits els 60 i ser pensionista del sistema públic.
 • Tindre 60 anys o més i una discapacitat reconeguda del 33% o superior.
 • Estar empadronat en algun dels municipis de la Comunitat Valenciana.
 • No patir cap malaltia infectocontagiosa, poder valdre’s per si mateix i no patir trastorns o alteracions de comportament que puguen alterar les normes de convivència.
 • Les persones sol·licitants que precisen l’ajuda d’un acompanyant hauran de tindre una discapacitat igual o superior al 65%.
 • Podran assistir els cònjuges o parelles de fet dels sol·licitants sempre que siguen majors de 50 anys i complisquen els requisits establits en els punts 4 i 5 anteriorment citats.
 • Pot ser beneficiari del programa un familiar a càrrec (fill/a) amb discapacitat igual o superior al 33% que depenga dels pares, sempre que ocupe un llit supletori en la mateixa habitació.
 • El compliment dels requisits vindrà referit al moment de presentació de la sol·licitud corresponent.

Per a la tramitació de les sol·licituds, cal que les persones interessades reserven cita en Serveis Socials (serveis.socials@montserrat.es / 961020536), i s’haurà d’aportar la documentació següent: DNI original de les persones interessades i dels acompanyants.

El termini de presentació de sol·licituds preemplenades finalitzarà el 30 de juny de 2022.

Més informació:

http://bitly.ws/ogjL