Skip to main content

Tag: Poliesportiu

BAR POLIESPORTIU – S’obri el termini de licitació

L’Ajuntament obre procediment de contractació de la concessió de serveis d’explotació del bar-cafeteria del poliesportiu.

En el tauler d’anuncis de la seu electrònica de l’Ajuntament trobareu el plec de clàusules administratives, amb tota la informació necessària per poder optar a la concessió del contracte.

La tramitació s’ha de fer de manera telemàtica a través de la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

El termini de presentació és fins a l’11 d’abril a les 14,00 h.