Skip to main content

Tag: MAT

Obertes les inscripcions per al curs de personal monitor de temps lliure

S’obri el termini per a inscriure’s al cursos de personal monitor d’activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil que es realitzarà en juliol a Montserrat. 

Amb este curs, les persones participants podran adquirir els coneixements i competències necessàries per a poder treballar en l’oci educatiu durant el temps lliure amb infants i joves. És una formació acreditada, que habilita per poder treballar a Escoles d’Estiu, de Pasqua i de Nadal, activitats extraescolars, campaments, ludoteques…

REQUISITS

S’han d’haver complit els 16 anys abans de la data d’inici del curs. Posteriorment, per a rebre el títol de «Monitor/a d’Activitats de Temps Lliure Educatiu Infantil i Juvenil», l’alumnat haurà de ser major d’edat.

DESCRIPCIÓ DEL CURS

El curs té una durada total de 310h, repartides en tres mòduls teòrics de 150 hores i un pràctic de 160 hores, segons la normativa vigent. 

TITULACIÓ

En finalitzar el període de formació, aquelles persones que hagen superat la fase teòrica i pràctica, rebran un títol oficial de ‘Monitor/a d’Activitats de Temps Lliure Educatiu Infantil i Juvenil’, acreditat per l’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ. 

DATA, HORARI I LLOC DE REALITZACIÓ DEL CURS

De l’1 al 29 de juliol de 2024. De dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.

A la Llar Jove de Montserrat (Plaça de l’Església, 1, 46192 Montserrat, València). 

PREU

El preu del curs és de 185€. 

Les persones que presenten el carnet jove en el moment de formalitzar la inscripció tenen un descompte del 20 % sobre el preu del curs. En este cas, hauran d’abonar 150 euros. 

PLACES

Les places són limitades i les inscripcions es recullen per ordre de presentació. 

El curs no es realitzarà si esgotat el període d’inscripció no hi ha inscrites la quantitat mínima requerida de persones. En cas d’anul·lació del curs, ens posarem en contacte amb totes les persones ja inscrites i es farà la devolució de l’import abonat.

Si les persones inscrites superen les places disponibles, s’acceptaran les sol·licituds en ordre d’inscripció. Aquelles persones que es queden fora passaran a formar part de la llista d’espera i se’ls farà la devolució de l’import de matriculació abonat. 

INSCRIPCIÓ I PAGAMENT

El període d’inscripció i pagament és del 6 al 20 de juny a les 23.59 hores, ambdós inclosos. No s’admetrà cap inscripció ni pagament fora de termini. 

Els passos a seguir són: 

  1. Realitzar el pagament dels servicis sol·licitats. Cal fer l’ingrés de la quantitat corresponent al número de compte ES48 2100 0700 1202 0029 4927 de «La Caixa», indicant en el concepte «Nom i cognoms de la persona que es vol inscriure + MAT Montserrat».  
  2. Emplenar la sol·licitud d’inscripció. Les sol·licituds es tramitaran telemàticament a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Montserrat: https://montserrat.sedelectronica.es/info.0

Per al procés telemàtic caldrà fer servir el certificat digital. Cal fer una única sol·licitud per cada persona que es vol inscriure.

En el tràmit telemàtic cal adjuntar la següent documentació: 

  • Una còpia del DNI o NIE de la persona que es vol inscriure.
  • Una còpia del SIP de la persona que es vol inscriure. 
  • Una còpia del justificant de pagament. 

En cas de no adjuntar estos tres documents en el moment de la tramitació electrònica, la persona no es considerarà inscrita correctament a la formació.

Totes les persones que completen correctament els dos passos (pagament i sol·licitud telemàtica) dins del període establert quedaran inscrites. 

Quan es tanque el període d’inscripció, en posarem en contacte amb totes les persones inscrites a través de l’adreça electrònica i/o el telèfon que deixen registrat en la sol·licitud. 

Per a més informació, podeu contactar amb el departament de joventut de l’Ajuntament de Montserrat, al telèfon 661515053 o a l’adreça electrònica joventut@montserrat.es.