Skip to main content

Tag: escola d’estiu

Escola d’estiu 2024

Del 25 de juny al 30 d’agost, les persones més menudes del nostre municipi podran disfrutar de l’escola d’estiu 2024.

A qui està dirigida?

Xiquetes i xiquets de 0 a 12 anys. 

Les persones de 0 a 1 anys que es vulguen inscriure han de ser alumnat de l’Escola Infantil Municipal de Montserrat durant este curs 2023/2024. 

On se celebrarà?

 • De 0 a 3 anys (alumnat de 1r cicle d’infantil) a les instal·lacions de l’Escola Infantil Municipal (C/ Alfredo Garcia, 30).
 • De 3 a 12 anys (alumnat de 2n cicle d’infantil i primària) al CEIP Evaristo Calatayud (C/ la Costera, 2).

*Per exigències de la quantitat i les característiques de l’alumnat matriculat, el lloc de realització de l’escola d’estiu pot canviar. En aquest cas, s’avisarà a totes famílies de l’alumnat inscrit abans de l’inici de l’activitat. 

Quan tindrà lloc? 

L’escola d’estiu es realitza de dilluns a divendres. Els dissabtes, diumenges i els festius no estarà obert el servici. 

Horaris: 

 • Escola matinera: de 8 a 9 hores.
 • Tallers matinals: de 9 a 13.30 hores.
 • Menjador: 13.30 a 15.30 hores.
 • Tallers vespertins: de 15.30 a 17 hores.

Períodes:

Per a l’alumnat de 0 a 3 anys: 

 • 1a quinzena: de l’1 de juliol al 12 de juliol de 2024.
 • 2a quinzena: del 15 de juliol al 2 d’agost de 2024. 
 • 3a quinzena: del 5 al 14 d’agost de 2024. El 15 i el 16 d’agost són festius a la localitat. 
 • 4a quinzena: del 19 al 30 d’agost de 2024.

Per a l’alumnat de 3 a 12 anys: 

 • 1a quinzena: del 25 de juny al 12 de juliol de 2024.
 • 2a quinzena: del 15 de juliol al 2 d’agost de 2024. 
 • 3a quinzena: del 5 al 14 d’agost de 2024. Seran festius els dies 15 i 16 d’agost. 
 • 4a quinzena: del 19 al 30 d’agost de 2024.

Les quinzenes no es determinaran de forma discrecional. Les persones interessades hauran de respectar els períodes establerts.

Opcions de matrícula:

 • OPCIÓ 1: de 9 a 13.30 hores. Inclou tallers matinals. 
 • OPCIÓ 2: de 8 a 13.30 hores. Inclou el servici d’escola matinera i tallers matinals.  
 • OPCIÓ 3: de 9 a 15.30 hores. Inclou tallers matinals i el servici de menjador. 
 • OPCIÓ 4: de 8 a 15.30 hores. Inclou el servici d’escola matinera, tallers matinals i el servici de menjador. 
 • OPCIÓ 5: de 9 a 17.00 hores. Inclou tallers matinals, el servici de menjador i tallers vespertins.
 • OPCIÓ 6: de 8 a 17 hores. Inclou el servici d’escola matinera, tallers matinals, el servici de menjador i tallers vespertins.

Les persones interessades hauran de respectar els horaris establerts i les opcions ofertades. L’escola matinera, el menjador i els tallers vespertins no es podran fer servir com servicis aïllats. Tots els servicis (escola matinera, tallers matinals, menjador i tallers vespertins) es mantindran si hi ha un mínim de deu persones inscrites.

Preus:

Per a l’alumnat de 0 a 3 anys

OPCIÓ 1OPCIÓ 2OPCIÓ 3OPCIÓ 4OPCIÓ 5OPCIÓ 6
1a quinzena: de l’1 al 12 de juliol de 2024.40 euros52,5 euros90 euros102,5 euros102,5 euros115 euros
2a quinzena: del 15 de juliol al 2 d’agost de 2024. 60 euros78,75 euros135 euros153,75 euros153,75 euros172,5 euros
3a quinzena: del 5 al 14 d’agost de 2024.32 euros42 euros72 euros82 euros82 euros92 euros
4a quinzena: del 19 al 30 d’agost de 2024.40 euros52,5 euros90 euros102,5 euros102,5 euros115 euros

Per a l’alumnat de 3 a 12 anys

OPCIÓ 1OPCIÓ 2OPCIÓ 3OPCIÓ 4OPCIÓ 5OPCIÓ 6
1a quinzena: del 25 de juny al 12 de juliol de 2024.56 euros73,5 euros126 euros143,5 euros143,5 euros161 euros
2a quinzena: del 15 de juliol al 2 d’agost de 2024. 60 euros78,75 euros135 euros153,75 euros153,75 euros172,5 euros
3a quinzena: del 5 al 14 d’agost de 2024.32 euros42 euros72 euros82 euros82 euros92 euros
4a quinzena: del 19 al 30 d’agost de 2024.40 euros52,5 euros90 euros102,5 euros102,5 euros115 euros

INSCRIPCIÓ: El període d’inscripció i pagament és del 24 de maig al 2 de juny a les 23.59 hores, ambdós inclosos. No s’admetrà cap inscripció ni pagament fora de termini. 

Els passos a seguir són: 

 1. Realitzar el pagament dels servicis sol·licitats. Cal fer l’ingrés de la quantitat corresponent en el número de compte ES41 0030 3224 2308 7000 0271 indicant en el concepte «nom i cognoms de la persona que es vol inscriure + Escola Estiu 2024». 
 2. Emplenar la sol·licitud d’inscripció. Les sol·licituds es tramitaran telemàticament a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Montserrat: https://montserrat.sedelectronica.es/info.0 Per al procés telemàtic caldrà fer servir un certificat digital. Cal fer una única sol·licitud per cada persona que es vol inscriure.

Adjuntar documentació. En el tràmit telemàtic cal adjuntar una còpia del SIP de la persona que es vol inscriure i el justificant de pagament. En cas de no adjuntar estos dos documents en el moment de la tramitació electrònica, la persona no es considerarà inscrita en l’activitat.

Totes les persones que completen correctament els dos passos (pagament i sol·licitud telemàtica) dins del període establert, quedaran automàticament inscrites a l’escola d’estiu. No es publicarà cap llistat de persones admeses.

Abans del començament de l’escola d’estiu s’enviarà a les famílies un recull d’informació a tindre en compte per al bon funcionament de l’activitat. 

Més informació i dubtes: 

Dimarts 28 de maig a les 18.30 hores al Saló d’actes de la Casa de la Cultura es realitzarà una reunió informativa. 
També està a la disposició de la ciutadania l’adreça electrònica escola.vacances@montserrat.es o el telèfon 661 515 053.