Skip to main content

Període de matrícula Escola Infantil Municipal

S’ha publicat la llista d’alumnat admés, pots consultar-la en el tauler d’anuncis del web de l’Ajuntament.

L’Escola Infantil Municipal de l’Ajuntament de Montserrat obrirà el període d’admissió d’alumnat del 14 al 29 de maig.

Les sol·licituds es tramitaran telemàticament a través de la seu electrònica de l’Ajuntament: https://montserrat.sedelectronica.es/info.0 

Per al procés telemàtic caldrà fer servir el certificat digital. Per a obtindre’l, s’ha de demanar cita prèvia al telèfon de l’Ajuntament de Montserrat: 962 988 000.

Com a mesura d’excepcionalitat, s’habilitarà un punt d’atenció a l’usuari per a qui li resulte impossible fer els tràmits telemàticament, per a la qual cosa es demanarà cita prèvia al telèfon de l’Escola Infantil Municipal 962 999 837.