Skip to main content

Participa en el pacte de les alcaldies pel clima i l’energia

El municipi de Montserrat es va adherir al Pacte d’Alcaldies pel Clima i l’Energia, amb data 28 de març de 2014. El Pacte de les Alcaldies pel Clima i l’Energia compromet els municipis adherits a aconseguir els objectius comunitaris de reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle per mitjà d’actuacions de mitigació relacionades amb l’eficiència energètica i les fonts d’energies renovables, així com definir les actuacions d’adaptació que ens porten a aconseguir l’objectiu desitjat.

A través d’aquest portal es posen a disposició per a consulta pública, els documents del Pacte de les Alcaldies de l’Ajuntament de Montserrat:

Es poden fer comentaris i propostes al pacte utilitzant la següent adreça de correu electrònic: mromero@etresconsultores.com