Skip to main content

Noves mesures fins al 15 de gener de 2021

Entrada i eixida a la Comunitat Valenciana

 • Tancament perimetral
 • Els dies 23, 24, 25 i 31 de desembre de 2020, i l’1 de gener de 2021, s’autoritzen aquells desplaçaments justificats adequadament, així com els desplaçaments a territoris que siguen lloc de residència habitual de familiars o propparents dels qui es desplacen, i es compliran en tot moment els límits que s’apliquen a la permanència de grups de persones.

Horari nocturn per Nadal

 • Les nits del 24 al 26 de desembre i del 31 de desembre de 2020 a l’1 de gener de 2021 la limitació de la llibertat de circulació de les persones en horari nocturn arribarà fins a 1.30 de la matinada, únicament per a permetre el retorn al domicili. En cap cas s’utilitzarà aquesta ampliació horària per a desplaçar-se a reunions socials diferents.

Permanència de grups de persones en espais públics i privats

 • Es limiten a un màxim de 6 persones les reunions sociofamiliars, excepte entre convivents.
 • Les reunions amb familiars o amb propparents per a celebrar els dinars i sopars nadalencs dels dies 24, 25, 26 i 31 de desembre de 2020, i l’1 de gener de 2021, estan condicionades al fet que no se supere el nombre màxim de 10 persones, excepte si es tracta de convivents.
 • En tot cas, es recomana que aquestes reunions les formen membres que pertanguen al mateix grup de convivència i que no se superen els dos grups de convivència.

Esdeveniments o activitats amb concentració de persones

 • Els esdeveniments i les activitats que tinguen lloc tant a l’aire
  lliure com en espais tancats es podran desenvolupar sense
  que en cap cas puguen superar les 150 persones, incloses les
  participants i les organitzadores, ni superar l’aforament del 50 %.
  Nos es permeten els espectacles itinerants.
 • En el cas dels mercats de venda no sedentària (mercats
  ambulants) que desenvolupen l’activitat en la via pública
  a l’aire lliure, es podrà instal·lar un màxim del 50 % de les
  parades autoritzades habitualment, i es podrà augmentar
  l’espai disponible, de manera que es produïsca un efecte
  equivalent per a garantir que es mantinga la distància de
  seguretat i s’eviten les aglomeracions. Com a alternativa,
  es podrà optar per limitació i control d’aforament al 50 %
  de la capacitat sense limitar el nombre de llocs.
 • Per Nadal es permetran les cavalcades estàtiques en llocs
  on es puga controlar l’accés garantint sempre el compliment
  de totes les normes d’higiene, ús de mascareta, distància
  de seguretat interpersonal, nivell d’aforament i mesures de
  prevenció.
 • També s’autoritzarà que els Reis d’Orient facen un recorregut
  als pobles i ciutats a bord de vehicles de transport perquè
  els puguen veure un nombre més gran de xiquets i xiquetes.
  Caldrà evitar aglomeracions i recomanar-ne a la població
  el seguiment des dels balcons o des de l’accés als seus
  habitatges, per a evitar desplaçaments. No està permés
  llançar caramels ni objectes de la cavalcada a la via pública.

Activitats firals i parcs d’atraccions

 • Els centres firals i parcs d’atraccions poden obrir al públic
  fins al límit d’aforament del 50 % en instal·lacions tancades
  i a l’aire lliure. S’inclouen en aquest apartat parcs temàtics, zoològics, aquaris, safari parc, fires d’atraccions fixes o itinerants, parcs aquàtics i establiments de jocs amb armes simulades. S’hi establiran sistemes de limitació i control d’aforament.

Activitats de guia turístic

 • El grup màxim serà de 15 persones en espais a l’aire lliure
  i de 10 persones en espais tancats, inclòs el guia turístic.

Activitat física i esportiva practicada fora de l’àmbit
dels Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana, el
Campionat Autonòmic d’Esport Universitari, l’esport
federat i l’esport professional

 • Es permetrà l’ús de vestuaris mantenint la distància de
  seguretat. No es permetrà l’ús de les dutxes.

Activitat física o esport fora d’instal·lacions esportives,
en el medi natural

 • Es poden realitzar activitats en el medi natural en grups d’un
  màxim de 30 persones.

Activitat en piscines

 • Es podrà fer ús dels vestuaris. Però no es podrà fer ús de les
  dutxes ni de les fonts d’aigua.
  Esdeveniments esportius
 • Els esdeveniments esportius, entrenaments o competicions
  esportives no professionals que tinguen lloc en instal·lacions
  esportives es podran desenvolupar amb un aforament de
  públic màxim del 30 %, i amb un límit de 150 persones
  assistents.
 • Els esdeveniments esportius o competicions esportives que
  es realitzen a l’aire lliure en espais naturals, o en la via pública,
  s’hauran de desenvolupar evitant les aglomeracions de públic.
  En qualsevol cas, la celebració d’aquests esdeveniments que
  tinguen lloc a l’aire lliure en espais naturals, o en la via pública,
  es podrà desenvolupar amb un aforament de públic màxim
  del 30 %, sempre que no se supere el límit de 150 persones
  assistents.
 • En cas d’instal·lacions provisionals de graderies o delimitació
  d’espais reservats al públic, s’establirà un límit d’aforament
  de públic màxim del 30 %, amb un límit de 150 persones
  assistents.
 • En els esdeveniments esportius, entrenaments o
  competicions esportives que tinguen lloc en instal·lacions
  esportives o a l’aire lliure, en espais naturals o en la
  via pública, no podran participar més de 150 persones
  esportistes.
 • No podran organitzar-se carreres populars típiques de les
  festes nadalenques.

Restauració i hostaleria

 • L’horari de tancament dels establiments de restauració i
  hostaleria per a les nits del 24 al 26 de desembre de 2020, i
  del 31 de desembre de 2020 a l’1 de gener de 2021, serà a la
  1.00 de la matinada, i no es podran acceptar comandes a partir
  de les 00.30 hores.
 • L’ocupació de les taules serà d’un nombre màxim de 6
  persones per taula excepte les formades per familiars o
  propparents, que podran estar formades per un màxim de 10
  persones per taula o agrupacions de taules.