Skip to main content

Montserrat presenta la iniciativa “Viu la Responsabilitat”

L’Ajuntament de Montserrat inicia un nou projecte de responsabilitat social que pretén elaborar el I Pla d’Acció de Responsabilitat Social de la localitat. Una iniciativa que proposarà una sèrie d’accions tractant la perspectiva individual, associativa, empresarial i pública. Tot això, comptant amb una metodologia de treball participativa amb el veïnat de Montserrat.

Per tal de dur a terme el projecte, s’ha ideat un programa que consisteix en un total de set activitats:

  1. Presentació de la iniciativa: es penjarà en totes les xarxes socials de l’Ajuntament un vídeo sobre el nou projecte “Montserrat Viu la Responsabilitat”.
  2. Creació de la comissió de seguiment: es crearà la comissió tècnica de responsabilitat social per tal que les organitzacions polítiques, associacions, empreses i personal funcionari puguen fer un seguiment i estar al corrent de tota acció i redacció del pla.
  3. Campanya informativa al veïnat: s’informarà a la ciutadania a peu de carrer sobre la iniciativa i s’arreplegaran els seus suggeriments mitjançant un formulari breu.
  4. Qüestionari online: s’habilitarà un formulari telemàtic per conéixer l’estat de la qüestió, la realitat i el context de la localitat com a base per a crear, en primer lloc un procés participatiu exitós i, en conseqüència, un Pla d’Acció de Responsabilitat Social Local útil i beneficiós per al municipi.
  5. Procés participatiu: s’implicarà el veïnat a través de la seua participació en una bústia ciutadana presencial amb una sèrie de preguntes per tal d’identificar quins són els punts on més s’ha de treballar en l’àmbit de la responsabilitat social.
  6. Simposis sectorials: es farà una sessió en línia amb grups de població especialitzats en responsabilitat social per a fomentar el feedback directe i tindre informació real de Montserrat sobre les principals àrees de la responsabilitat social.
  7. Valoració i aprovació tècnica del pla: la comissió tècnica de seguiment estudiarà l’esborrany del Pla d’Acció de Responsabilitat Social per tal de consensuar i finalitzar el document amb els terminis, accions i recursos corresponents perquè el pla s’acomplisca amb èxit.
  8. Presentació final de les conclusions: es crearà un vídeo que reculla les conclusions extretes que serà publicat en les principals xarxes socials de l’Ajuntament. 

El vídeo de presentació de la iniciativa “Viu la Responsabilitat” ja està disponible en les xarxes socials de l’Ajuntament de Montserrat.

Pots consultar-ho ací: https://bit.ly/2WB0UtE