Skip to main content

Modificació del calendari fiscal 2020

El Ple de l’Ajuntament ha aprovat la modificació del calendari fiscal de l’exercici 2020 per a canviar els terminis tant en període voluntari com executiu, així com el pagament derivat dels acords d’ajornament i fraccionament, en atenció a les dificultats que la situació excepcional de l’estat d’alarma provocat per la COVID-19.

CALENDARI FISCAL EXERCICI 2020

Del 7 de febrer al 30 de juny de 2020

  • Impost de vehicles de tracció mecànica
  • Taxa de llicència de gual permanent

De l’1 de juliol al 4 de setembre de 2020

  • Primer termini de l’impost de béns immobles urbans
  • Taxa de recollida de fem domiciliari
  • Taxa de recollida de fem dels comerços

Del 7 de setembre al 9 de novembre de 2020

  • Segon termini de l’impost de béns immobles urbans

Del 10 de novembre de 2020 al 15 de gener de 2021

  • Tercer termini de l’impost de béns immobles urbans
  • Impost de béns immobles rústics
  • Impost d’activitats econòmiques