Skip to main content

L’Ajuntament oferirà Escola de Nadal

La Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Montserrat oferirà Escola de Nadal per a menors d’1 a 12 anys, i la matrícula es podrà fer telemàticament des del 20 fins al 27 de novembre a la seu electrònica de l’Ajuntament. Hi haurà places limitades i es prioritzaran les famílies que tenen treballs presencials.

L’Escola de Nadal de Montserrat prendrà totes les mesures necessàries per a garantir la seguretat de l’alumnat i el seu personal. Podeu consultar el protocol d’actuació i les mesures de seguretat corresponents en l’enllaç.

Una vegada finalitzada la matrícula, es publicarà l’1 de desembre la llista provisional d’alumnat admés, i s’obrirà un període de reclamacions del 2 i 3 de desembre. La publicació de la llista definitiva es farà el 9 de desembre.

Com a novetat, el pagament de la matrícula serà exclusivament telemàtic. La documentació que s’haurà d’aportar és la següent:

– Fotocòpia del contracte laboral i certificat d’empresa que acredite que treballen presencialment, si és el cas, tots dos, progenitors o progenitores, o el progenitor o progenitora en el cas de família monoparental.

– Declaració responsable emplenada i signada. Podeu descarregar-vos-la ací: https://bit.ly/2BevkY9

– Fotocòpia del SIP de l’alumne o alumna.

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS:

1. A qui va dirigida? L’escola és per a xiquets i xiquetes d’1 a 12 anys.

2. En quina data tindrà lloc? Els dies, 23, 24, 28, 29, 30 i 31 de desembre 2020, i els dies 4 i 5 de gener de 2021.

3. Quin horari tindrà? De 9 a 13.30 hores. No hi haurà ni escola matinera ni menjador.

4. Què val? Té un preu de 40 euros.

5. On es fa? Tindrà lloc al centre educatiu del carrer d’Alfredo Garcia, número 30. 

6. On puc apuntar el meu fill o filla? A la seu electrònica de l’Ajuntament exclusivament.

7. On ho he de pagar? El termini del pagament de la matrícula serà del 9 al 14 de desembre, es farà per transferència bancària, una vegada publicades les llistes definitives el dia 9 de desembre, en el Banc Santander, al número de compte següent:  ES41 0030 3224 23 0870000271 (indiqueu nom del xiquet o xiqueta, i del pare o mare), i s’ha d’enviar la confirmació del pagament per correu electrònic a escola.infantil@montserrat.es

8. Com es farà la selecció d’alumnat? Es prioritzarà primer l’empadronament a Montserrat; en segon lloc, que la família ho necessite per a conciliar la vida familiar i laboral; i en tercer lloc, el registre d’entrada.

10. Tinc encara dubtes, què faig? Consulta’ls al telèfon: 962 999 837.

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ EN SITUACIÓ COVID-19:

És obligatori l’ús de la mascareta a partir de 6 anys i per a les persones acompanyants.

La família o qui represente legalment el o la menor participant, ha de verificar diàriament el seu estat de salut al domicili abans d’acudir al centre, i ha de comprovar que no té una temperatura per damunt de 37,5 ºC (sense haver pres antipirètics) ni cap altra simptomatologia que puga estar associada amb la COVID-19 (tos, malestar, congestió nasal, diarrea, vòmits…). La clínica és poc específica i pot ser comuna a altres infeccions pediàtriques, raó que justifica que la febra siga sempre un criteri perquè les persones participants no acudisquen al centre educatiu.

En cas que tinguen símptomes compatibles, els i les menors no han d’assistir al centre educatiu. La família o representants legals han de contactar amb el centre d’atenció primària o amb el seu centre d’atenció sanitària habitual, en cas de tindre l’atenció fora del sistema sanitari públic, perquè valore la situació i seguisca les indicacions.

L’alumnat que presente condicions de salut que el facen més vulnerable per a la COVID-19, podrà acudir al centre sempre que la seua condició clínica estiga controlada i ho permeta, i mantenir les mesures de protecció de manera rigorosa.

En el cas que durant el període d’activitats una persona participant, alumne o alumna, inicie símptomes (tos, febre, dificultat per a respirar, etc.) o siguen detectats per personal del centre, l’han de portar a un espai separat. Es facilitarà una màscara quirúrgica per a l’alumnat i una altra per a la persona adulta que la cuide fins que arriben progenitors/es o tutors/es.

S’utilitzarà la sala de reunions de l’equip educatiu de l’Escola Infantil Municipal, pròxima a un lavabo, que compta amb ventilació adequada i una paperera de pedal amb doble bossa, a on llançar la màscara i mocadors d’un sol ús. S’avisarà la família perquè contacte amb el seu centre d’atenció primària, o amb el seu centre d’atenció sanitària habitual, en cas de tindre l’atenció fora del sistema sanitari públic, perquè valore la situació i seguisca les indicacions.

No poden accedir al centre educatiu el o la menor, monitors o monitores, i altres, en cas que:

  • Presenten símptomes compatibles amb la COVID-19
  • Estan en situació d’aïllament per haver donat positiu per la COVID-19.
  • Estan a l’espera del resultat d’una PDIA.
  • Estan en quarantena domiciliària per ser contacte estret d’alguna persona diagnosticada de COVID-19 o amb símptomes compatibles.

En el cas que durant el transcurs de l’activitat es declarara un cas de contagi en la unitat familiar d’una persona participant, es comunicarà inmediatament a l’organització.

A l’inici de l’activitat i en funció de l’edat dels i les menors, els monitors o monitores els informaran sobre com complir les mesures de seguretat i prevenció.

LLISTA DEFINITIVA DE PERSONES ADMESES:

https://bit.ly/3mZD6bx