ValenciàSpanishEnglishFrenchArabicRomanian

L’Ajuntament oferirà Escola d’Estiu al mes de juliol

La Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Montserrat oferirà al mes de juliol Escola d’Estiu per a menors d’1 a 12 anys, i la matrícula es podrà fer telemàticament des del 18 fins al 23 de juny a la seu electrònica de l’Ajuntament. Hi haurà places limitades i es prioritzarà les famílies que tenen treballs presencials.

L’Escola d’Estiu de Montserrat prendrà totes les mesures necessàries per a garantir la seguretat de l’alumnat i el seu personal. Podeu consultar el protocol d’actuació i les mesures de seguretat corresponents en l’enllaç.

Una vegada finalitzada la matrícula, es publicarà el 25 de juny la llista provisional d’alumnat admés, i s’obrirà un període de reclamacions del 26 al 29 de juny. La publicació de la llista definitiva es farà el 30 de juny.

El pagament de la matrícula es farà per transferència bancària, una vegada publicada la llista definitiva d’admissó el dia 30 de juny, i s’ha d’enviar la confirmació del pagament per correu electrònic a escola.infantil@montserrat.es

La documentació que s’haurà d’aportara és la següent:

– Fotocòpia del contracte laboral i certificat d’empresa que acredite que treballen presencialment, si és el cas, tots dos, progenitors o progenitores, o el progenitor o progenitora en el cas de família monoparental.

– Declaració responsable emplenada i signada. Podeu descarregar-vos-la ací: https://bit.ly/2BevkY9

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ EN SITUACIÓ COVID-19:

1) És obligatori l’ús de la mascareta a partir de 10 anys si no es respecta la distància social, i seguir les mesures d’higiene i seguretat previstes a les normes de funcionament de l’escola.

2) No podrà assistir a l’Escola d’Estiu cap alumne o alumna que tinga símptomes compatibles amb la COVID-19 (febra, tos o dificultat respiratòria); que haja donat positiu en COVID-19 els darrers 14 dies, o que haja estat en contacte estret amb algun cas positiu en COVID-19 els 14 dies anteriors, i és obligatori informar a les persones responsables de l’activitat sobre açò.

3) Les famílies vigilaran l’estat de salut i prendran la temperatura tots els dies abans d’eixir de casa per a anar al centre educatiu. Si l’alumnat tinguera febre o símptomes compatibles amb COVID-19, no haurà d’assistir al centre, però sí que s’ha de notificar i contactar amb el centre de salut.

4) L’alumnat que pertany a grups vulnerables o conviuen amb una persona vulnerable per edat, embaràs o per patir afeccions mèdiques anteriors (hipertensió arterial, malalties cardiovasculars, diabetis, malalties pulmonars cròniques, càncer o immunodepressió), sí que poden participar en l’activitat, sota la responsabilitat de les famílies. Fet que faran constar per escrit amb una declaració responsable o mitjançant la presentació d’informe mèdic que certifique l’autorització a la participació.

5) En el cas que durant el període d’activitats un alumne o alumna inicie símptomes (tos, febre, dificultat per a respirar, etc.) o ho detecte el personal de l’Escola d’Estiu, se’l portarà a un espai separat. Es facilitarà una màscara quirúrgica per a l’alumne o l’alumna, i una altra per a la persona adulta que el o la cuide fins que arriben el progenitor, la progenitora, el tutor o la tutora.

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS:

1. A qui va dirigida? L’escola és per a xiquets i xiquetes d’1 a 12 anys.

2. En quina data tindrà lloc? De l’1 al 31 de juliol.

3. Quin horari tindrà? De 9 a 13.30 hores. No hi haurà ni escola matinera ni menjador.

4. Què val? Té un preu de 80 euros.

5. On es fa? Tindrà lloc al centre educatiu del carrer d’Alfredo Garcia, número 30. 

6. Què faran? No hi haurà jocs d’aigua. Hi haurà activitats de tallers plàstics, entre d’altres.

7. On puc apuntar el meu fill/a? A la seu electrònica de l’Ajuntament exclusivament.

8. On ho he de pagar? El pagament de la matrícula es farà per transferència bancària, una vegada publicades les llistes definitives el dia 30 de juny, al número de compte següent: ES41 0030 3224 23 0870000271 (indiqueu nom del xiquet o xiqueta, i del pare o mare), i s’ha d’enviar la confirmació del pagament, per correu electrònic a escola.infantil@montserrat.es

9. Com es farà la selecció d’alumnat?

Es prioritzarà primer l’empadronament a Montserrat; en segon lloc, que la família ho necessite per a conciliar la vida familiar i laboral; i en tercer lloc, el registre d’entrada.

10. Tinc encara dubtes, què faig? Consulta’ls al telèfon: 962 999 837.

IMPORTANT: La llista definitiva d’admissió i exclusió la teniu al tauler d’anuncis de la seu electrònica: https://montserrat.sedelectronica.es/board

Ajuntament de Montserrat - © 2020