Skip to main content

La recollida de l’oli a Montserrat va en augment

El passat mes de novembre arribaren als nostres carrers uns contenidors nous per a la recollida d’oli domèstic, huit contenidors en diferents punts del terme municipal, per tindre més fàcil la col·laboració ciutadana en la separació per al posterior reciclatge d’aquest residu altament contaminant.

L’oli s’arreplega en aquests contenidors en recipients de plàstic correctament tancats, preferiblement una botella de plàstic reutilitzada, per a la qual cosa es van repartir embuts especials per a facilitar la tasca a casa.


S’estima que el 80 % del volum total d’oli consumit prové dels domicilis particulars mentre que només el 20 % prové dels locals d’hostaleria i indústria.


L’Ajuntament agraeix al veïnat de Montserrat tot aquest esforç, ja que aquestes mesures no servirien de res sense la seua col·laboració.

En aquests primers mesos de la instal·lació dels huit contenidors nous en diferents punts del terme municipal per a la recollida d’oli domèstic, el seu ús ha augmentat progressivament, la població de Montserrat ha aportat un total de 570 kg d’oli usat als contenidors.

Amb la gestió correcta d’aquest residu altament contaminant evitem importants perjudicis per a la nostra salut i economia. Un litre d’oli pot contaminar 1.000 litres d’aigua. Per tant, sols en aquests primers 4 mesos hem evitat contaminar 570.000 litres d’aigua.

Si tens algun dubte pots escriure a dubtesresidus@montserrat.es