Skip to main content

La Policia informa de la seua actuació davant ocupacions d’immobles

La Policia Local de Montserrat ha elaborat un informe respecte de la seua actuació davant supòsits de delictes lleus d’usurpació, en el qual informa de la diferència que hi ha entre quan s’ocupa un immoble que no és considerat domicili i que normalment pertany a entitats bancàries, i quan s’ocupa un immoble amb violència o intimidació, o es tracta d’una violació de domicili. En el primer cas, la pena és d’una multa, mentre que en els altres, és molt superior segons el Codi Penal vigent.

Quan la policia presencia un d’aquests delictes, ha de diferenciar entre si es tracta d’un delicte flagrant o un delicte consumat i, per tant, l’habitatge ha esdevingut domicili. En el primer cas, la policia ha d’actuar perquè no es consume el delicte, però es troba amb la dificultat de provar que els han vist ocupant l’habitatge i la de trobar testimonis directes que vulguen declarar.

A més, es troben amb la dificultat afegida que hi ha ocupants que no es volen identificar, i com que es troben dins del que se suposa que ja és el seu domicili, la llei els empara.

Per a finalitzar l’actuació, la Policia es posa en contacte amb el departament de gestió tributària i cadastral municipal, i amb l’autoritat judicial perquè es tramite el procediment corresponent.

En l’enllaç podeu consultar l’informe corresponent.