Skip to main content

La matrícula de l’Escola de Pasqua comença el 15 de març

La Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Montserrat oferirà Escola de Pasqua per a menors d’1 a 12 anys, i la matrícula es podrà fer telemàticament des del 15 fins al 22 de març a la seu electrònica de l’Ajuntament. Hi haurà places limitades i es prioritzaran les famílies que tenen treballs presencials.

L’Escola de Pasqua de Montserrat prendrà totes les mesures necessàries per a garantir la seguretat de l’alumnat i el seu personal. Podeu consultar el protocol d’actuació i les mesures de seguretat corresponents en l’enllaç.

Una vegada finalitzada la matrícula, es publicarà el 23 de març la llista provisional d’alumnat admés en el tauler d’anuncis de la seu electrònica, i s’obrirà un període d’al·legacions el 24 i 25 de març. La publicació de la llista definitiva es farà el 26 de març.

La documentació que s’haurà d’aportar és la següent:

– Fotocòpia del contracte laboral i certificat d’empresa que acredite que progenitors o progenitores treballen presencialment.

– Declaració responsable emplenada i signada. Podeu descarregar-vos-la ací.

– Fotocòpia del SIP de l’alumne o alumna.

L’Escola de Pasqua de Montserrat és un servei de gestió municipal que depén de la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Montserrat.

A qui va dirigida?

L’escola és per a xiquets i xiquetes d’1 a 12 anys.

En quina data tindrà lloc?

Els dies 1,6,7,8,9 d’abril.

Què val?

Té un cost de 40 euros.

On es fa?

Tindrà lloc a l’Escola Infantil Municipal del carrer d’Alfredo García, número 30.

Quin horari tindrà?

De 9.00 a 13.30 hores.

Hi ha servei de menjador? Hi ha servei d’escola matinera?

No hi haurà ni menjador ni escola matinera.

On puc apuntar el meu fill o filla?

A la seu electrònica de l’Ajuntament exclusivament.

On ho he de pagar?

El termini del pagament de la matrícula serà del 26 al 30 de març, es farà per transferència bancària, una vegada publicades les llistes definitives el 26 de març, en el Banc Santander, al número de compte següent:  ES41 0030 3224 23 0870000271 (indiqueu nom del xiquet o xiqueta, i del pare o mare), i s’ha d’enviar la confirmació del pagament per correu electrònic a escola.infantil@montserrat.es

Com es farà la selecció d’alumnat? Es prioritzarà primer l’empadronament a Montserrat; en segon lloc, que la família ho necessite per a conciliar la vida familiar i laboral; i en tercer lloc, el registre d’entrada.

Encara tinc dubtes, què faig?

Podeu parlar amb la persona que ho coordina: la directora de l’Escola Infantil Municipal, al carrer d’Alfredo García, número 30. Telèfon: 962 999 837.

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ EN SITUACIÓ COVID-19:

És obligatori l’ús de la mascareta a partir de 6 anys i per a les persones acompanyants.

La família o qui represente legalment el o la menor participant, ha de verificar diàriament el seu estat de salut al domicili abans d’acudir al centre, i ha de comprovar que no té una temperatura per damunt de 37,5 ºC (sense haver pres antipirètics) ni cap altra simptomatologia que puga estar associada amb la COVID-19 (tos, malestar, congestió nasal, diarrea, vòmits…). La clínica és poc específica i pot ser comuna a altres infeccions pediàtriques, raó que justifica que la febra siga sempre un criteri perquè les persones participants no acudisquen al centre educatiu.

En cas que tinguen símptomes compatibles, els i les menors no han d’assistir al centre educatiu. La família o representants legals han de contactar amb el centre d’atenció primària o amb el seu centre d’atenció sanitària habitual, en cas de tindre l’atenció fora del sistema sanitari públic, perquè valore la situació i seguisca les indicacions.

L’alumnat que presente condicions de salut que el facen més vulnerable per a la COVID-19, podrà acudir al centre sempre que la seua condició clínica estiga controlada i ho permeta, i mantenir les mesures de protecció de manera rigorosa.

En el cas que durant el període d’activitats una persona participant, alumne o alumna, inicie símptomes (tos, febre, dificultat per a respirar, etc.) o siguen detectats per personal del centre, l’han de portar a un espai separat. Es facilitarà una màscara quirúrgica per a l’alumnat i una altra per a la persona adulta que la cuide fins que arriben progenitors/es o tutors/es.

S’utilitzarà la sala de reunions de l’equip educatiu de l’Escola Infantil Municipal, pròxima a un lavabo, que compta amb ventilació adequada i una paperera de pedal amb doble bossa, a on llançar la màscara i mocadors d’un sol ús. S’avisarà la família perquè contacte amb el seu centre d’atenció primària, o amb el seu centre d’atenció sanitària habitual, en cas de tindre l’atenció fora del sistema sanitari públic, perquè valore la situació i seguisca les indicacions.

No poden accedir al centre educatiu el o la menor, monitors o monitores, i altres, en cas que:

  • Presenten símptomes compatibles amb la COVID-19
  • Estan en situació d’aïllament per haver donat positiu per la COVID-19.
  • Estan a l’espera del resultat d’una PDIA.
  • Estan en quarantena domiciliària per ser contacte estret d’alguna persona diagnosticada de COVID-19 o amb símptomes compatibles.

En el cas que durant el transcurs de l’activitat es declarara un cas de contagi en la unitat familiar d’una persona participant, es comunicarà inmediatament a l’organització.