Skip to main content

INSTRUMENT TÈCNIC DE GESTIÓ FORESTAL

Les forests han de ser gestionades de forma sostenible, integrant els aspectes ambientals amb les activitats econòmiques, socials i culturals, amb la finalitat de conservar el medi natural al mateix temps que generar ocupació i col·laborar en l’augment de la qualitat de vida i expectatives de desenvolupament de la població rural. La forma més senzilla de garantir això és l’aprovació i aplicació dels Instruments tècnics de gestió forestal (ITGF).

L’Ajuntament de Montserrat ha rebut una subvenció de 3.726,05 euros per dur endavant la redacció d’un instrument tècnic de gestió forestal (ITGF). Aquest instrument és un document que organitza en el temps i l’espai els aprofitaments, els usos i les millores en els terrenys forestals.

Aquesta ajuda serà finançada pel FEADER, el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació i la Generalitat Valenciana, segons consta en el Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020, referida a terrenys forestals de la Comunitat Valenciana no gestionats per la Generalitat.