Skip to main content

Informació sobre com obtindre els certificats de coneixements de valencià

L’Agència de Promoció del Valencià municipal de Montserrat ha elaborat un vídeo que pretén facilitar a la població la certificació dels seus coneixements de valencià donant-li a conéixer quin títol necessitarien obtindre i quines són les vies per a aconseguir-lo.

El vídeo es complementa amb un fullet informatiu que serà distribuït en els centres públics municipals i en la Fira Orienta’t per a informar a la població més jove de la necessitat de poder certificar els seus coneixements lingüístics.

Podeu consultar el material de l’acció informativa en els enllaços següents:

Vídeo informatiu https://bit.ly/3sAKv3R

Fullet informatiu https://bit.ly/2QI2wio

Aquesta acció forma part de la campanya de matrícula de la primera convocatòria del 2021 de les proves de la JQCV que AVIVA Montserrat iniciarà el 8 d’abril.

Entre les novetats d’aquesta convocatòria, donada la situació sanitària, hi ha les següents:

  • Només es permetrà la inscripció a un sol nivell i en una sola seu.
  • Les places s’adjudicaran per sorteig atenent l’oferta que es puga fer per la COVID-19.

Es pot consultar tota la informació en l’enllaç: http://jqcv.gva.es/va i en el fullet informatiu: https://bit.ly/3weT4Ue