Skip to main content

Els serveis lingüístics municipals de més de 50 poblacions valencianes es reuneixen per analitzar l’última enquesta de coneixement i ús social del valencià

El divendres 27 de gener, una cinquantena de tècnics i tècniques lingüístics de diversos municipis valencians van celebrar una jornada de treball per analitzar els resultats de l’Enquesta sobre coneixement i ús social del valencià (2021) efectuada per la Generalitat Valenciana, que es feren públics en desembre de 2022, i que evidencien una situació sociolingüística preocupant pel que fa a la salut del valencià.

A grans trets, els resultats mostren, d’una banda, un augment en les competències de la població, és a dir, ara hi ha més persones que saben llegir i escriure en valencià que en 2015, quan es va fer l’enquesta anterior; però, malgrat això, en les dades referents a l’ús de la llengua s’ha produït una important davallada. Si, a més, es té en compte que on més ha abaixat l’ús és en els espais on s’ha de produir la transmissió intergeneracional i on es forgen les relacions de futur –a casa i amb els amics–, la situació esdevé encara més preocupant.

La conclusió és que la societat, en general, és més competent, té més coneixement teòric de la llengua, però no la fa servir i no la transmet a les noves generacions que acaben assimilant-la i percebent-la com una segona llengua que cal conéixer però no cal usar.

Davant d’aquesta situació, els serveis lingüístics municipals es van plantejar la necessitat de mobilitzar-se tots junts i cadascun des del seu espai, amb la intenció de frenar aquesta deriva negativa i tractar de revertir-la per tal d’assegurar la pervivència d’un dels trets més distintius i representatius dels valencians i les valencianes: la nostra llengua.

La societat valenciana es troba en una situació d’emergència lingüística i cal, entre totes i tots, aconseguir impulsar l’ús del valencià allà on està perdent força, fomentar l’estima per la llengua i convertir-la en una llengua de prestigi i representació, tan vàlida per a viure com qualsevol altra.