Skip to main content

Convoctòria del Ple ordinari de juny

El dijous 25 de juny, a les 20.00 hores, tindrà lloc la sessió ordinària del mes de juny del Ple de l’Ajuntament de Montserrat per videoconferència. 

El veïnat el podrà seguir en directe a través de la TV local i per facebook. A més, podrà fer preguntes a través de la pestanya de comentaris de l’entrada del Facebook de l’Ajuntament on s’anuncie l’ordre del dia.

L’ordre del dia del Ple és el següent:

  1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
  2. Expedient 3166/2020. Adhesió al programa Edificant. Segona fase de la refrigeració del CEIP Evaristo Calatayud.
  3. Expedient 2819/2020. Conveni de col·laboració entre els ajuntaments d’Alzira, Benifació, Carcaixent, Càrcer, la Pobla Llarga i Montserrat en matèria de dinamització juvenil i temps lliure.
  4. Expedient 3064/2020. Conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Montserrat i la Mancomunitat de municipis de la Ribera Alta per a la digitalització del patrimoni.
  5. Expedient 3211/2020. Moció de l’Ajuntament de Montserrat (València) per a defensar els drets de les persones LGTBI pel dia de l’orgull.
  6. Expedient 3256/2020. Moció per a instar al Govern autonòmic sobre la creació d’un Pla per a reduir la bretxa digital i d’aprenentatge.
  7. Donar compte d’assumptes diversos.
  8. Donar compte de les resolucions de l’Alcaldia i l’acta de la Junta de Govern del mes de maig de 2020.
  9. Precs i preguntes.