ValenciàSpanishEnglishFrenchArabicRomanian

Convocatòria del Ple ordinari d’agost

El dijous 27 d’agost, a les 20.00 hores, tindrà lloc la sessió ordinària del mes d’agost del Ple de l’Ajuntament de Montserrat per videoconferència. 

El veïnat el podrà seguir en directe a través de la TV local i per facebook. A més, podrà fer preguntes a través de la pestanya de comentaris de l’entrada del Facebook de l’Ajuntament on s’anuncie l’ordre del dia.

L’ordre del dia del Ple és el següent:

 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
 2. Expedient 4834/2020. Aprovació dels dies de festivitat local amb caràcter retribuït i no recuperables per a l’any 2021. Calendari Laboral 2021.
 3. Expedient 5184/2020. Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits núm. 25/2020.
 4. Expedient 3228/2020. Aprovació del projecte d’obres denominat: Rehabilitació de l’immoble de la Masia de Sant Josep (rehabilitació/obra nova de les ales est i oest/disseny dels jardins). Montserrat (València).
 5. Expedient 4005/2020. Aprovació de l’expedient de contractació per a l’execució de les obres: Rehabilitació de l’immoble de la Masia de Sant Josep (rehabilitació/obra nova de les ales est i oest/disseny dels jardins). Montserrat (València) i convocar la seua licitació.
 6. Donar compte d’assumptes diversos.
 7. Donar compte de les resolucions de l’Alcaldia i l’acta de la Junta de Govern del mes de juliol de 2020.
 8. Expedient 4717/2020. Donar compte de l’informe 2/2020 de Tresoreria-Intervenció sobre el compliment de la Llei 15/2010 de mesures de lluita contra la morositat (2n Trimestre 2020).
 9. Expedient 4718/2020. Donar compte del periode mitjà de pagament a proveïdors de les administraciones públiques (2n trimestre 2020).
 10. Expedient 4719/2020. Donar compte de l’informe sobre l’execució trimestral del pressupost, compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i regla de despesa (2n trimestre 2020).
 11. Precs i preguntes.

Programes d'ocupació

Ajuntament de Montserrat - © 2020