Skip to main content

Convocatòria del Ple ordinari de gener

El dijous 28 de gener, a les 20.00 hores, tindrà lloc la sessió ordinària del mes de gener del Ple de l’Ajuntament de Montserrat per videoconferència. 

El veïnat el podrà seguir en directe a través de la TV local i per facebook. A més, podrà fer preguntes a través de la pestanya de comentaris de l’entrada del Facebook de l’Ajuntament on s’anuncie l’ordre del dia.

L’ordre del dia del Ple és el següent:

  1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
  2. Expedient 374/2021. Aprovació de felicitació pública a membres de la Policia Local, cap de Protecció Civil i encarregat de la Brigada d’Obres Municipal per l’actuació de l’11-12-2020.
  3. Expedient 1705/2019. Aprovació de la modificació núm. 3 del Projecte i del Contracte d’Obres «Adequació/Ampliació del Centre Públic IES Alcalans. Montserrat. Codi 46023924. Programa EDIFICANT».
  4. Donar compte d’assumptes diversos.
  5. Donar compte de les resolucions de l’Alcaldia i de l’acta de la Junta de Govern del mes de desembre de 2020.
  6. Expedient 815/2020. Donar compte de l’informe de Tresoreria sobre gestió del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Montserrat i la Diputació de València en matèria tributària.
  7. Expedient 1705/2020. Donar compte de la resolució d’Alcaldia núm. 87/2021 d’aprovació de Certificació d’Obra núm. 14. Adequació/Ampliació del Centre Públic IES Alcalans Montserrat. Programa EDIFICANT.
  8. Expedient 1705/2020. Donar compte de la resolució d’Alcaldia núm. 90/2021 d’aprovació de Certificació d’Obra núm. 15. Adequació/Ampliació del Centre Públic IES Alcalans Montserrat. Programa EDIFICANT.
  9. Precs i preguntes.