Skip to main content

CAMPANYA MUNICIPAL DE CONTROL DE NETEJA I MANTENIMENT DE SOLARS I PARCEL·LES

Com en anys anteriors quan arriben aquestes dates, l’Ajuntament vol recordar a tots els titulars de solars i parcel·les, la necessitat de tindre’ls nets i en condicions de seguretat i salubritat òptimes.

S’ha iniciat una campanya per recordar a totes les persones i entitats propietàries la seua responsabilitat de conservar, durant tot l’any i especialment en els mesos d’estiu, les parcel·les i solars ben condicionades, netes i lliures de residus, especialment aquelles amb plantacions d’arbres o jardins, per evitar possibles molèsties o risc per al veïnat o els vianants.

Així doncs, s’estableix un termini, que finalitzarà el 20 de juny, perquè les persones i entitats titulars de solars i parcel·les que ho necessiten realitzen els treballs pertinents. Un cop acomplit aquest termini, es farà una campanya de control de l’estat dels terrenys i es procedirà a sancionar amb multes de fins a 3.000,00 € aquelles persones propietàries que no els tinguen en les condicions requerides. En últim cas, l’Ajuntament procedirà a efectuar els treballs necessaris amb càrrec a les persones propietàries amb un cost de 2,78 € per metre quadrat de parcel·la.

Ací podeu consultar la carta que s’ha remés a les persones i entitats titulars de solar, parcel·les i terrenys municipals: https://bit.ly/3FZUo2y

Mantindre un Montserrat net, endreçat i segur és cosa de totes i tots.

Montserrat