Skip to main content

Calendari 2021 «Trau la llengua»

L’Agència de Promoció del Valencià (AVIVA) municipal ha editat un calendari de 2021 dins la campanya «Trau la llengua» per a animar la població a usar el valencià en tots els seus espais vitals: al poble, a l’administració, amb la família, com a llengua d’acollida de persones nouvingudes, a la música, a la sanitat, al teatre, a la ciència, a la literatura, etcètera.

El valencià com a llengua pròpia de Montserrat necessita que els montserraters i les montserrateres la traguen en el sentit d’usar-la, de no amagar-la. El valencià és una llengua vàlida, tant legislativament com lingüísticament, en qualsevol àmbit i la seua pervivència com a llengua minoritzada depén de l’ús que en facen les persones que la parlen.

Dins d’aquesta campanya es repartiran també unes mascaretes amb la marca de la campanya al personal de l’Ajuntament.

El calendari recull vocabulari dels diferents àmbits de la vida amb il·lustracions de la dissenyadora Ana Policarpo. A més, compta amb la col·laboració de la Diputació de València i la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.

Les associacions de Montserrat i les persones que vulguen podran passar a recollir-lo a l’entrada de l’Ajuntament. També es pot descarregar des de l’enllaç següent per a imprimir: http://bit.ly/3oF8wnA