Skip to main content

AVIVA Montserrat llança una enquesta local sobres els usos lingüístics de la seua població

L’Agència de Promoció del Valencià de l’Ajuntament de Montserrat llança una enquesta sociolingüística amb l’objectiu principal de detectar usos i actituds lingüístiques, tant pel que fa al valencià com al castellà i a llengües nouvingudes.

Una enquesta sociolingüística és una enquesta similar a qualsevol altra recollida de dades estadística, però l’objecte d’estudi són els coneixements i els usos que fan de les diferents llengües les persones enquestades.

Les dades sociolingüístiques recollides seran una ferramenta molt valuosa per a analitzar, a més, els canvis demogràfics, econòmics i tecnològics del municipi.

Aquesta activitat està finançada a través de la subvenció per a l’elaboració d’un Pla de Normalització Lingüística de la Unitat de Normalització Lingüística, de la Diputació de València.