Skip to main content

Ajudes personals de promoció de l’autonomia personal per a persones amb diversitat funcional per a l’exercici 2021

El Departament de Serveis Socials ha obert el termini per a tramitar les ajudes personals de promoció de l’autonomia personal per a persones amb diversitat funcional per a l’exercici 2021.

Es consideren com a ajudes personals de promoció de l’autonomia personal:

a) Adquisició d’ajudes tècniques i productes de suport.

b) Ajudes destinades a l’eliminació de barreres arquitectòniques a l’interior de l’habitatge i l’adaptació funcional de la llar.

c) Ajuda per a l’adaptació de vehicles.

d) Ajudes de transport per a l’assistència a tractaments i centres assistencials.

Qui pot sol·licitar-ho?

Les persones que complisquen els requisits següents:

1. Tenir reconeguda la condició de persona amb discapacitat.

2. Tenir la residència legal a la Comunitat Valenciana.

3. Ser menor de 65 anys.

On s’ha de dirigir?

Serveis Socials de Montserrat mitjançant cita prèvia telefonant al 961 020 536

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 10 de maig de 2021.