Skip to main content

ACTUACIONS EN EL POLÍGON INDUSTRIAL LES VALLETES

Per Resolució de data 23/12/2022, del president de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), es van convocar ajudes per a projectes d’inversió per a la millora, modernització i dotació d’infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics amb càrrec del pressupost de l’exercici 2023 (DOGV núm. 9511, de 13/01/2023).

L’IVACE ha concedit una ajuda de 165.516,80 € per a dur a terme les “Actuacions de millora i modernització d’infraestructures i serveis al polígon industrial Les Valletes de Montserrat. Anualitat 2023”. Amb aquesta ajuda es podrà subvencionar el 82,76 % de les despeses d’execució de les obres i instal·lacions i dels honoraris tècnics (redacció de projecte d’obra, seguretat i salut i direcció d’obra).

En els mesos d’octubre a desembre de 2023 es realitzaran diverses actuacions a fi de modernitzar el polígon industrial mitjançant la disposició de noves infraestructures i l’adequació i millora de serveis.

Entre d’altres, la instal·lació de lluminàries, la creació de zones de jardinera, tractament de carril saludable i voreres del polígon, interconnectant-los amb altres trams de carrils per als vianants i ciclistes, ordenació viària del carrer dels Obrers, amb major nombre de passos de vianants, elements per a la pacificació del trànsit i adequació d’accessibilitat.

IVACE, Montserrat