Skip to main content

S’aprova el protocol de neteja dels centres educatius de Montserrat

La pandèmia de COVID-19 ha comportat la necessitat de prendre mesures de prevenció i protecció que han obligat a un replantejament de l’organització de múltiples activitats per a poder reprendre-les de manera segura. La recuperació de l’activitat en els centres educatius ha d’adaptar-se també a aquestes mesures.

L’objecte d’aquest document és determinar les actuacions que l’Ajuntament de Montserrat farà per tal de mantindre una neteja, desinfecció i ventilació adequada dels centres escolars, la cura dels quals depenga de l’Ajuntament.

El que al cap i a la fi es pretén és fer compatible la prestació del servei públic educatiu en la modalitat de treball presencial amb la identificació dels riscos d’exposició a la COVID-19 de les activitats que es desenvolupen en els centres educatius i amb les mesures preventives i organitzatives per al seu control.

En l’enllaç podeu consultar el protocol de desinfecció i neteja per a previndre la COVID-19 als centres escolars.