Skip to main content

Programa de termalisme de l’IMSERSO

El Departament de Serveis Socials de l’Ajuntament de Montserrat informa que s’ha obert el termini d’inscripció per al Programa de termalisme de l’IMSERSO.

Podran participar en el Programa de termalisme, les persones residents a Espanya, que reunisquen algun dels requisits següents:

a) Ser pensionista de jubilació o incapacitat permanent del Sistema de Seguretat Social espanyol.

b) Ser pensionista de viudetat amb cinquanta-cinc anys o més del Sistema de Seguretat Social espanyol.

c) Ser pensionista per altres conceptes o perceptor de prestacions o subsidis de desocupació, amb seixanta anys o més del Sistema de Seguretat Social espanyol.

d) Ser persona assegurada o beneficiària del Sistema de la Seguretat Social espanyol, amb seixanta-cinc anys o més.

Caldrà reunir aquests requisits:

Les persones usuàries de plaça han de reunir els requisits següents:

a) Poder valdre’s per si mateixes per a realitzar les activitats bàsiques de la vida diària (ABVD).

b) Necessitar els tractaments termals sol·licitats i no tindre contraindicació mèdica per a la recepció d’aquests.

c) Arribar, de conformitat amb la baremació establida, a la puntuació que permeta accedir a un dels balnearis i torns sol·licitats.

Quan s’ha de sol·licitar?

Termini de presentació

Les sol·licituds de participació en el Programa de termalisme per a 2022 s’han de presentar segons els dos terminis establits.

Per a participar en el procés d’adjudicació de plaça:

1r. Per als torns dels mesos de febrer a agost, els dos inclusivament: fins al dia 31 de desembre de 2021.

2n. Per als torns dels mesos de setembre a desembre: fins al dia 15 de maig de 2022.

Per a la inclusió en la llista d’espera de places, per a cobrir les places que vagen quedant vacants per renúncies o altres circumstàncies:

1r. Per als torns dels mesos de febrer a agost, els dos inclusivament: fins al dia 14 de maig de 2022.

2n. Per als torns dels mesos de setembre a desembre: fins al dia 30 d’octubre de 2022.

Es pot sol·licitar de diverses formes: 

A través de l’enllaç corresponent:

https://sede.imserso.gob.es/sede_01/proc_sede/index.htm?tipo=1

Enviant la sol·licitud a  l’apartat de correus número 61.285, 28080 Madrid.

En qualsevol registre autoritzat de la Comunitat Valenciana establint com a preferència REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D’IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES – VALÈNCIA AV. DE L’OEST, 36.


Per a més informació es podeu adreçar a Serveis Socials a través del telèfon 961020536 o del correu electrònic  serveis.socials@montserrat.es per a demanar cita prèvia. 

Departament de Serveis Socials