Skip to main content

Mesures per a l’eixida controlada al carrer de menors

Recordem les mesures que s’han d’adoptar:

✅ Es permet l’eixida de menors de 14 anys.
✅ Hi ha un límit de distància autoritzat: 2 m entre terceres persones, és a dir, amb les que us trobeu pel camí, i 1 km respecte del domicili del menor.
✅ Les eixides es faran junt amb una persona adulta responsable que podrà dur com a màxim 3 xiquets o xiquetes, i haurà de residir en el seu mateix domicili.

✅ Si la persona responsable no és progenitor/a, tutor/a, curador/a, acollidor/a o guarda legal o de fet, hauran de comptar amb una autorització prèvia.

✅ Si presenten símptomes febrils, tos o altres símptomes, o estan en aïllament per COVID-19, els xiquets i les xiquetes no podran eixir del seu domicili familiar. Tampoc si han tingut contacte amb alguna persona que estiga en quarantena.
✅ L’horari establit per a l’autorització de passejar se situa entre les 9.00 h i les 21 h, una vegada al dia.
✅ Podran eixir amb els seus propis joguets. No es permet accedir parcs infantils ni a instal·lacions esportives. En l’entorn rural, poden eixir al camp.

Podeu consultar l’Ordre que ha publicat el Govern sobre les disposicions que s’han dictat per a desplaçaments de menors ací.