Skip to main content

Exposició de la llista de meses electorals i locals electorals. Eleccions locals i autonòmiques del 28 de maig de 2023

L’Ajuntament, d’acord amb l’article 24.4 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, fa pública la llista de meses electorals i locals electorals per a les eleccions locals i autonòmiques del 28 de maig de 2023.

Trobareu l’anunci i la llista completa en el Tauler d’anuncis físic i en el de la Seu electrònica de la web del consistori: https://montserrat.sedelectronica.es/board.