Skip to main content

El cementeri reobri portes

L’Ajuntament de Montserrat seguint les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut i del Ministeri de Sanitat va prendre mesures per evitar en la mesura del possible el risc d’exposició i transmissió del virus per evitar l’extensió de la malaltia Covid-19, per la seua facilitat de contagi.

Entre eixes mesures es va decidir el tancament del cementeri, competència que corresponia al municipi. Vist que les diferents ordres de Sanitat dictades no fan referència al cementeri i vist així mateix que en les previsions establides en el Pla per a la Transició cap a una nova normalitat aprovat pel Consell de Ministres no es fa referència a aquest tema. Per això, és l’Ajuntament qui ha de decidir el moment per a tornar a obrir el cementeri, i aquesta Alcaldia considera que és oportú obrir el
cementeri amb una aforament limitat i amb advertiment als usuaris i usuàries que hauran de complir amb les mesures de seguretat i distanciament social establides en les normes.

Comprovat que aquesta Alcaldia és competent per raó de la matèria, es
RESOL:


Primer. Obrir el Cementeri a partir del proper 21 de maig en el horari habitual.

Segon. S’ha de respectar la distància social mínima de dos metres i mesures
d’higiene, i els usuaris i usuàries disposaran d’un dispensador de gel hidroalcohòlic a l’entrada.


L’ús de màscara serà obligatori sempre que no siga possible mantindre una
distància de seguretat interpersonal d’almenys dos metres.


L’aforament màxim del recinte serà de 50 persones.