ORDENANCES

A continuació està disponible el llistat d’ordenances de l’Ajuntament de Montserrat:
Ordenances fiscals: Taxes
Ajuntament de Montserrat - © 2023